Bespovratna finansijska sredstva za investicije

Konkursi

SIEPA

Javni poziv za dodelu bespovratnih finansijskih sredstava za investicije

u oblastima proizvodnje i usluga koje mogu biti predmet međunarodne trgovine. Ukupan iznos sredstava koji može biti dodeljen određuje se u zavisnosti od ispunjenja sledećih kriterijuma:

▪  referenca investitora;

▪  udela domaćih dobavljača i efekta investicije na produktivnost ostalih domaćih privrednih društava, preduzeća i drugih pravnih lica koji rade u istom sektoru;

▪  održivosti investicije / trajnosti poslovanja;

▪  nove tehnologije i prenosivosti znanja i veština na domaće dobavljače

▪  efekata investicije na ljudske resurse;

▪  ocene uticaja na životnu sredinu;

▪  obima izvoza;

▪  supstitucije uvoza;

▪  efekata investicije na privredni razvoj opštine, odnosno grada i regiona u koje se investira;

▪  pisma podrške, odnosno pisma o namerama opštine, odnosno grada, kojim se pružaju olakšice i povoljnosti u skladu sa pozitivnim propisima Republike Srbije u koje investitor namerava da ulaže.

Sredstva se dodeljuju u zavisnosti od mesta ulaganja i ispunjenja kriterijuma predviđenih uredbom, i to:

▪  za investicije u proizvodni sektor: od 2.000 do 5.000 evra, odnosno od 4.000 do 10.000 evra za devastirana područja i područja od posebnog interesa (Zaječar, Kraljevo, Niš, Novi Pazar) po novom radnom mestu;

▪  za investicije u automobilsku, elektronsku i industriju informacionih tehnologija u područja od posebnog interesa: od 5.000 do 10.000 evra po novom radnom mestu;

▪  za investicije u sektor usluga: od 2.000 do 10.000 evra po novom radnom mestu.

Rok za podnošenje prijava za dvanaesti krug odobravanja finansijskih sredstava je petak, 10. decembar 2010. godine.

Prijavu podnose ovlašćena lica lično ili poštom u zapečaćenoj koverti sa naznakom: „Ne otvaraj – prijava za dodelu sredstava“ na dole navedenu adresu:

Agencija za strana ulaganja i promociju izvoza Republike Srbije

ul. Vlajkovićeva 3/5, 11000 Beograd

Za sve dodatne informacije možete nam se obratiti putem telefona 011 / 3398 550, 3398 545, 3398 750, 3398 653, ili 3398 629

Link