Otvoren Drugi poziv za podnoošenje projekata od strane BACID fonda

Konkursi

BACID FOND

Otvoren Drugi poziv za podnoošenje projekata od strane BACID fonda

Obaveštavamo Vas da je otvoren Drugi poziv za podnošenje predloga projekata od strane BACID fonda (drugi ciklus).

BACID fond, osmišljen je kao grant šema, koja obezbeđuje finansiranje aktivnosti prenosa znanja koju sprovode austrijske institucije i eksperti u korist partnera iz Regiona (Albanija, Bosna i Hercegovina, *Kosovo, Moldavija, Crna Gora, Severna Makedonija i Srbija). BACID fond osnovan je na osnovu iskustva Centra za transfer znanja (KTC – Know-how Transfer Center) koji je osnovan 1992. godine u okviru Austrijske asocijacije gradova, kako bi se olakšala administrativna saradnja gradova i opština u novim demokratijama centralne i istočne Evrope sa austrijskim kolegama.

BACID fond cilja manje aktivnosti za pružanje stručne pomoći javnoj administraciji i organizacijama civilnog društva, kao i univerzitetima, medijima i preduzećima o temama vezanim za evropske integracije i doprinose postizanju Ciljeva održivog razvoja na regionalnom i lokalnom nivou.

Opšta tema je doprinos za 17 Ciljeva održivog razvoja koji su integrisani u najnovije politike EU, kao okvir za dugoročnu transformaciju zemalja Zapadnog Balkana. Aktivnosti moraju biti povezane sa Ciljevima održivog razvoja, pri čemu se prioritet daje Cilju 11 (učiniti gradove i ljudska naselja inkluzivnim, sigurnim, otpornim i održivim). Zbog jasnoće tokom procesa evaluacije, trebalo bi navesti kojoj od tri teme aktivnost najviše doprinosi:

• Ekonomski i socijalni razvoj
• Zaštita životne sredine
• Jake institucije i partnerstva

Rok za podnošenje predloga projekata je 9. septembar 2019. godine.

Smernice i aplikacioni paket (prijavni formular i partnerski sporazum) možete preuzeti ovde.

Adresa za slanje projektnih predloga je: bacid@kdz.or.at, dok su kontakt osobe Alexandra Schantl (tel. +43 1 892 349 237) i Dalilah Pichler (tel. +43 1 892 349 225).

Detaljnije