Fond za razvoj RS DUGOROČNI KREDITI pravna lica, preduzetnici

Konkursi

Dugoročni krediti za pravna lica

1. Uslovi za korišćenje sredstava : Pravo na korišćenje sredstava Fonda imaju investitori na području Republike Srbije, registrovani u Agenciji za privredne subjekte i to:

 • pravna lica, privredna društva u privatnom vlasništvu,
 • akcionarska društva sa većinskim privatnim vlasništvom
 • novoprivatizovana preduzeća sa otplaćenim društvenim kapitalom.

2. Krediti Fonda se mogu koristiti za:

 • ulaganja u nove programe, u rekonstrukciju i modernizaciju postojećih pogona;
 • kupovinu poslovnog prostora za obavljanje proizvodne i uslužne delatnosti;
 • ulaganja u programe koji obezbeđuju primenu inovacionih tehnologija.

3. Kreditna sredstva će se odobravati pod sledećim uslovima:

 • rok otplate do 5 godina i odloženim rokom otplate do    jedne godine.
 • kamatna stopa je 3% na godišnjem nivou, uz primenu valutne klauzule.
 • otplata kredita: tromesečni anuiteti.

4.  Krediti Fonda se ne mogu koristiti za:

 • kreditiranje primarne poljoprivredne proizvodnje,
 • kreditiranje infrastrukture

5.  Instrumenti obezbeđenja urednog vraćanja kredita su:

 • hipoteka
 • ugovorno jemstvo
 • sopstvene menice sa avalom poslovne banke, ili garancija poslovne banke.

Konkurs ostaje otvoren do iskorišćenja garantnog potencijala.

Dugoročni krediti za preduzetnike

1.  Uslovi za korišćenje sredstava

Pravo na korišćenje ovih sredstava imaju preduzetnici registrovani u Agenciji za privredne registre.

Sredatva se odobravaju za kreditiranje preduzetnika, proizvodnih i uslužnih delatnosti. Maksimalni iznos kredita iznosi 2.000.000,00 dinara, a minimalni 500.000,00 dinara.

 • kamatna stopa je 3% na godišnjem nivou, uz primenu valutne klauzule,
 • rok otplate je do  4 godine i odloženim rokom otplate do jedne godine,
 • tromesečna otplata kredita.

2. Instrumenti obezbeđenja urednog vraćanja kredita su: – hipoteka i/ili,    ugovorno jemstvo

3. Sredstva po ovom Programu  se ne mogu koristiti za:

 • kreditiranje primarne poljoprivredne proizvodnje;
 • kreditiranje infrastrukture

Konkurs ostaje otvoren do iskorišćenja garantnog potencijala.