Konkurs za manifestacije od pokrajinskog značaja

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA KULTURU
Konkurs za  manifestacije od pokrajinskog značaja  u 2010. godini

Pokrajinski sekretarijat za kulturu sufinansiraće u 2010. godini u ukupnom iznosu od 73.700.000,00 dinara (po klasifikaciji korisnika: 20.400.000,00 dinara – tekuće subvencije privatnim preduzećima, 16.150.000,00 dinara – Tekući transferi ostalim nivoima vlasti i 37.150.000,00 dinara – Dotacije ostalim neprofitnim organizacijama) manifestacije od  pokrajinskog značaja za kulturu u AP Vojvodini  i Republici Srbiji iz oblasti:

  • muzičko-scenskog stvaralaštva ;
  • pozorišnog stvaralaštva ;
  • likovnog stvaralaštva ;
  • književnog stvaralaštva : književne manifestacije i nagrade ;
  • vizuelnog  i multimedijalnog stvaralaštva ;
  • kinematografije: filmski festivali i manifestacije

Opšti uslovi konkursa

Pravo učešća na ovom konkursu imaju: ustanove kulture, udruženja u kulturi i drugi subjekti u kulturi (zadužbine, fondacije kao i privredna društva i druga pravna lica čija je pretežna delatnost kultura).

Pravo učešća na ovom konkursu nemaju  udruženja koja se bave amaterskim stvaralaštvom.

Prijava na Konkurs podnosi se na obrascu Upitnika za sufinansiranje manifestacija od pokrajinskog značaja u 2010. godini Pokrajinskog sekretarijata za kulturu, uz koji se prilaže ostala neophodna dokumentacija na adresu Pokrajinskog sekretarijata za kulturu, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad. Navedeni Upitnik je sastavni deo Konkursa i može se dobiti u Pokrajinskom sekretarijatu za kulturu, drugi sprat, soba 23 ili na Web adresi Sekretarijata:  www.kultura.vojvodina.gov.rs, telefon 021 487-4534.

Prijave na Konkurs podnose se od  01. februara 2010. godine do 15. februara 2010. godine

Link