Subvencionisanje troškova učešća kompanija na sajmovima u Evropi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU
Subvencionisanje troškova učešća kompanija na sajmovima u Evropi

Konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za subvencionisanje troškova učešća kompanija na sajmovima u Evropi koji se održavaju tokom januara, februara i marta 2010. godine

U cilju unapređenja konkurentnosti vojvođanske privrede na evropskom tržištu, kao i podrške organizacijama od interesa za privredni razvoj AP Vojvodine, Pokrajinski sekretarijat za privredu sa ukupnim iznosom od 4.200.000,00 dinara, obezbeđenih Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2010. godinu (“Službeni list APV”, broj 20/2009) subvencionisaće troškove učešća kompanija sa područja AP Vojvodine na sajmovima u Evropi koji se održavaju tokom januara, februara i marta 2010. godine.

Uslovi Konkursa

1. Pravo učešća na Konkursu imaju mala i srednja preduzeća i preduzetnici, koji se bave proizvodnom i turističkom delatnošću, izvoznici ili potencijalni izvoznici, kao i turističke organizacije (u daljem tekstu: korisnici sredstava) koji u januaru, februaru i martu 2010. godine planiraju izlaganje na sajmovima u Evropi.

2. Po ovom Konkursu subvencionisaće se do 50% sledeći troškovi kompanija – izlagača na evropskim sajmovima:

  • troškovi zakupa štanda;
  • putni troškovi i troškovi smeštaja za najviše dve osobe;
  • troškovi pripreme i štampanja propagandnog materijala za nastup na navedenom sajmu.

3. Maksimalni iznosi subvencija za sajmove iznose:

  • do 50% cene zakupa štanda po kompaniji, a najviše do 500.000,00 dinara
  • do 50% ukupnog iznosa putnih troškova i troškova smeštaja;
  • do 50% cene pripreme i štampanja propagandnog materijala, a najviše do 200.000,00 dinara

4. Prijava na Konkurs podnosi se Pokrajinskom sekretarijatu za privredu na obrascu Upitnika sa prilozima.

Krajnji rok za dostavu prijava je 30. januar 2010. godine.

Link

Tags: