Subvencionisanje troškova učešća kompanija na sajmovima u Evropi

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU
Subvencionisanje troškova učešća kompanija na sajmovima u Evropi

Konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za subvencionisanje troškova učešća kompanija na sajmovima u Evropi koji se održavaju tokom januara, februara i marta 2010. godine

U cilju unapređenja konkurentnosti vojvođanske privrede na evropskom tržištu, kao i podrške organizacijama od interesa za privredni razvoj AP Vojvodine, Pokrajinski sekretarijat za privredu sa ukupnim iznosom od 4.200.000,00 dinara, obezbeđenih Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2010. godinu („Službeni list APV“, broj 20/2009) subvencionisaće troškove učešća kompanija sa područja AP Vojvodine na sajmovima u Evropi koji se održavaju tokom januara, februara i marta 2010. godine.

Uslovi Konkursa

1. Pravo učešća na Konkursu imaju mala i srednja preduzeća i preduzetnici, koji se bave proizvodnom i turističkom delatnošću, izvoznici ili potencijalni izvoznici, kao i turističke organizacije (u daljem tekstu: korisnici sredstava) koji u januaru, februaru i martu 2010. godine planiraju izlaganje na sajmovima u Evropi.

2. Po ovom Konkursu subvencionisaće se do 50% sledeći troškovi kompanija – izlagača na evropskim sajmovima:

  • troškovi zakupa štanda;
  • putni troškovi i troškovi smeštaja za najviše dve osobe;
  • troškovi pripreme i štampanja propagandnog materijala za nastup na navedenom sajmu.

3. Maksimalni iznosi subvencija za sajmove iznose:

  • do 50% cene zakupa štanda po kompaniji, a najviše do 500.000,00 dinara
  • do 50% ukupnog iznosa putnih troškova i troškova smeštaja;
  • do 50% cene pripreme i štampanja propagandnog materijala, a najviše do 200.000,00 dinara

4. Prijava na Konkurs podnosi se Pokrajinskom sekretarijatu za privredu na obrascu Upitnika sa prilozima.

Krajnji rok za dostavu prijava je 30. januar 2010. godine.

Link