Februarska runda programa Socijalna tranzicija

Konkursi

BCIF
Februarska runda programa Socijalna tranzicija

U toku je konkurs Balkanskog fonda za lokalne inicijative (BCIF) za program Socijalna tranzicija.

Cilj programa jeste da dodelom donacija u maksimalnom iznosu do 20.000,00 eura podrži proces tranzicije sistema socijalne zaštite obezbeđujući sredstva lokalnim, nevladinim i neprofitnim organizacijama koje se pro-aktivno i kreativno bave socijalnim pitanjima.
Više informacija o kriterijumima, procesu donošenja odluka kao i uputstvo za prijavljivanje i prijavne formulare možete naći na sajtu BCIF-a, ili tražiti direktno kontaktiranjem kancelarije na e-mail adresi office@bcif.org.

Rok za podnošenje predloga projekata je: 11. februar 2010. godine.