Poziv za učešće malim i srednjim preduzećima na projektu “Biomass and Geothermal Capacity and Barriers Assessment in Serbia”

Konkursi

MINISTARSTVO ŽIVOTNE SREDINE I PROSTORNOG PLANIRANJA

Poziv za učešće malim i srednjim preduzećima na projektu “Biomass and Geothermal Capacity and Barriers Assessment in Serbia”

U okviru realizacije projekta „Biomass and Geothermal capacity and barriers assessment in Serbia“, koji finansira Republika Češka,  a implementira Organizacija Ujedinjenih nacija za industrijski razvoj (UNIDO),    Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja u saradnji sa Ministarstvom rudarstva i energetike objavljuje:

Poziv za učešće malim i srednjim preduzećima na projektu “Biomass and Geothermal Capacity and Barriers Assessment in Serbia”

Cilj poziva je pružanje pomoći malim i srednjim preduzećima (MSP) u cilju izrade prethodne studije izvodljivosti (pre-feasibility  study) projekata  smanjenja korišćenja fosilnih goriva upotrebom obnovljivih izvora energije (biomase i geotermalne energije) i sagledavanja mogućih investicionih barijera.

Pozivaju se zainteresovana mala i srednja preduzeća (MSP), da prijavu i  dokumentaciju dostave na srpskom jeziku na adresu:
Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja Republike Srbije
Omladinskih brigada 1
11070 Novi Beograd
Za: mr Slobodana Cvetkovića, (slobodan.cvetkovic@ekoplan.gov.rs,)
Telefon./011 3132572, 3132575
Sa naznakom: OIE- (UNIDO)
Uslove učešća i  potrebnu dokumentaciju  možete preuzeti ovde. Uslove učešća i  potrebnu dokumentaciju  na engleskom jeziku možete preuzetiovde.

Rok za podnošenje prijava je do 7.3.2011.

Link