Subvencionisanje pripravnike na neodređeno vreme

Konkursi

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE
Subvencionisanje pripravnike na neodređeno vreme

Konkurs za dodelu subvencije za stručno osposobljavanje nezaposlenih lica u svojstvu pripravnika na neodređeno vreme

Nacionalna služba za zapošljavanje(u daljem tekstu: NSZ) raspisuje Konkurs za dodelu subvencije za stručno osposobljavanje 1.100 nezaposlenih lica od III do VII stepena stručne spreme u svojstvu pripravnika na neodređeno vreme i to:

 • u mesečnom iznosu od 13.000 dinara, za lica sa najmanje četvorogodišnjim visokim obrazovanjem, u trajanju do 12 meseci, odnosno do isteka roka za pripravnički staž koji je propisan zakonom
 • u mesečnom iznosu od 11.000 dinara, za lica sa višim ili visokim trogodišnjim obrazovanjem u trajanju do 9 meseci odnosno do isteka roka za pripravnički staž koji je
 • propisan zakonom ili internim aktom poslodavca
 • u mesečnom iznosu od 10.000 dinara, za lica sa srednjim obrazovanjem u trajanju do 6 meseci, odnosno do isteka roka za pripravnički staž koji je propisan zakonom.

Subvencija se dodeljuje poslodavcima koji zapošljavaju nezaposlena lica u svojstvu pripravnika na neodređeno vreme, koja prvi put zasnivaju radni odnos u struci za koje će se vršiti osposobljavanje.

Uslovi za konkurisanje:

1) Pravo učešća na Konkursu imaju poslodavci koji pripadaju privatnom sektoru;

2) Zahtev za finansiranje na propisanom obrascu;

3) Dokument o registraciji;

4) Izveštaj nadležne banke koja obavlja poslove platnog prometa o solventnosti (potvrda o prometu na tekućem računu) korisnika sredstava za poslednja tri meseca koji prethode mesecu u kome je podnet zahtev;

5) Dokaz o redovnoj uplati doprinosa za obavezno socijalno osiguranje zaposlenih za poslednja tri meseca koja prethode mesecu u kojem je podnet zahtev (kopije overenih obrazaca PPOD);

6) Akt poslodavca, pravilnik o organizaciji i sistematiz

aciji poslova, odnosno opšti ili pojedinačni akt, kojim je utvrđeno kao uslov za samostalan rad u struci, obavljanje pripravničkog staža i polaganje pripravničkog/stručnog ispita;

7) Izvod iz zakona, pravilnika o radu ili drugog propisa kojim je utvrđen sadržaj u1080 è način polaganja pripravničkog/stručnog ispita (u slučaju da podnosilac zahteva zakonom ili svojim aktom nema definisan sadržaj i način polaganja pripravničkog/stručnog ispita, popunjava obrazac koji se nalazi uz zahtev);

8) Radna biografija(CV) mentora (mentor mora imati najmanje 6 meseci radnog iskustva, sem ukoliko to zakonom ili opštim i pojedinačnim aktom poslodavca to nije drugačije određeno);

9) Ispunjene ugovorne obaveze po programima NSZ;

Obaveze poslodavca:

 • Da u roku od 30 dana od dana dostavljanja Odluke o dodeli subvencije za stručno osposobljavanje pripravnika o odobravanju subvencije, zasnuje sa pripravnikom radni odnos na neodređeno vreme;
 • Da osposobi pripravnika za samostalan rad u struci;
 • Da pripravniku organizuje odnosno omogući polaganje pripravničkog/stručnog ispita;
 • Da pripravniku izda sertifikat /uverenje o stručnoj osposobljenosti;
 • Da po isteku pripravničkog staža zadrži lice u radnom odnosu na neodređeno vreme najmanje u dužini trajanja pripravničkog staža;
 • Da predstavnicima Nacionalne službe za zapošljavanje omogući obilazak svojih radnih
 • prostorija pre donošenja Odluke o finansiranju, radi uvida u uslove u kojima će se realizovati stručno osposobljavanje;
 • Da predstavnicima Nacionalne službe za zapošljavanje omogući kontrolu realizacije ugovornih obaveza;

Uslovi koje nezaposlena lica treba da ispune da bi bila angažovana u svojstvu pripravnika:

a. Da su na evidenciji nezaposlenih lica NSZ-a;

b. Da su bez radnog iskustva u struci za koju se osposobljavaju;

Rok za prijave do 20.07.2009. godine.

zp8497586rq