Pro Helvecija Beograd

Konkursi

Švajcarski program za kulturu Srbija, Pro Helvecija Beograd
Pro Helvecija Beograd

Švajcarski program za kulturu Jugoistočna Evropa i Ukrajina, koji Švajcarski umetnički savet PRO HELVETIA realizuje skladu sa mandatom dobijenim od strane Švajcarske agencije za razvoj i saradnju (SDC), ulazi u svoju novu i završnu fazu počev od 1. januara 2008. godine. Program će od sada biti prvenstveno usmeren na region Zapadnog Balkana (Albanija, Bosna i Hercegovina, Makedonija, Srbija i Kosovo), i pojačaće svoj regionalni pristup. Program je ustanovljen na period od 5 godine i završava se 2012. godine.

Naziv programa

Švajcarski kulturni program na Zapadnom Balkanu (Swiss Cultural Programme in the Western Balkans)

Cilj programa/projekta

Opšti cilj Švajcarskog programa za kulturu na Zapadnom Balkanu je dopinos promovisanju demokratije i slobode izražavanja, rešavanju konflikata i poštovanju manjina. Usmeren je na regionalne projekte, koji uključuju interkulturalnu i međuetničku saradnju sa posebnim naglaskom na mlade i strukture za široko kulturno učešće. Dobro upravljanje i ravnopravnost (polova, starosnih grupa, manjina) biće uzeti u obzir pri razmatranju svih projekata upućenih Švajcarskom programu za kulturu.

Oblast podrške

Švajcarski program za kulturu na Zapadnom Balkanu deluje kroz dve linije aktivnosti, Regionalne kooperacione projekte i Male akcije. Budući kooperacioni projekti biće regionalnog karaktera, odnosno podrazumevaće učešće bar dve zemlje Programa. Podrška Programa upućena je profesionalnim umetnicima i kulturnim radnicima (menadžerima, kustosima, kritičarima, teoretičarima itd.) iz Srbije koji tragaju za autentičnim izrazom, podstičući razvoj lokalne kulturne scene, promovišući njen identitet i snažno učešće u evropskom umetničkom dijalogu na način koji doprinosi društvenom napretku u Srbiji.

Geografska oblast

Program će od sada biti prvenstveno usmeren na region Zapadnog Balkana (Albanija, Bosna i Hercegovina, Makedonija, Srbija i Kosovo)

Ko može da konkuriše?

Umetnic

i i kulturni radnici (menadžeri, kustosi, kritičari, teoretičari itd.) mogu da se prijave za subvenciju kao pojedinici ili kao organizacije/grupe, neformalne i formalne, NVOi i institucije.

Konkursna procedura i vremenski rok

Predlog projekta se šalje na standardnom aplikacionom formularu koji možete naći na http://www.phbelgrade.org/applications.htm

Minimalni-maksimalni iznos koji se dodeljuje

Godišnji budžet za podršku malim akcijama iznosi 100.000 CHF po kancelariji. Tražena podrška ne može da pređe CHF  20,000.

Trajanje projekta

Malim akcijama se smatraju jednokratni dogadjaji. Više informacija možete naći na http://www.phbelgrade.org/e_applications.htm

Ograničenja

Podrška neće biti odobrena projektima:

  • Koji su jednom već odbijeni ili konkurišu za sledeću fazu jednom već odbijenog projekta; koji su nepotpuni; koji traže od Programa iznos viši od 20,000 CHF
  • Koji se bave decom kao učesnicima ili ciljnom grupom (projekti koji uključuju rad sa decom dolaze u obzir jedino ukoliko je to jedna od komponenti projekta ali ne glavna);
  • Koji su iz oblasti kulturnog nasleđa;
  • Koji se odnose na institucionalne tekuće troškove;
  • Koji se odnose na dugotrajno školovanje ili stipendije, na sport ili zdravstvenu zaštitu;
  • Čiji su podnosioci političke partije, verske ili vojne organizacije i sindikati;
  • Koji imaju diskriminatorsku ili antidemokratsku sadržinu;
  • Koji su komercijalne prirode

Kontakt

Swiss Cultural Programme Serbia / PRO HELVETIA Belgrade

Švajcarski kulturni program u Srbiji

Simina 21, prizemlje, 11000 Beograd, Srbija

Tel/faks: +381 11 2183 660, +381 11 3034 970

E-mail: phbelgrade@phbelgrade.org

www.phbelgrade.org

zp8497586rq