Program Omladina u akciji 2007-2013

Konkursi

Evropska Komisija, EU

Program Omladina u Learn more here akciji 2007-2013
„Youth in Action Programme 2007-2013“

Evropska Komisija, Evropski Parlament i zemlje članice Evropske Unije su se dogovorile da osnuju Program omladina u akciji, koji praktično sprovodi pravni okvir za podršku neformalnih obrazovnih aktivnosti za mlade ljude. Program će trajati od 2007 godine sve do kraja 2013 godine.

Cilj programa/projekta

Opšti ciljevi naznačeni u pravnoj osnovi programa Omladina u akciji su sledeći:

Promocija omladinskog aktivnog građanstva uopšte, a naročito evropskog građanstva;

Razvoj solidarnosti i promocija tolerancije između mladih, a posebno da bi se podstakla socijalna kohezija u Evropskoj Uniji;

Podsticanje uzajamnog razumevanja mladih iz različitih zemalja;

Doprinos razvoju kvalitetnih sistema podrške aktivnostima mladih i sposobnosti organizacija civilnog društva u oblasti rada sa mladima;

Promocija evropske saradnje u oblasti rada sa mladima

Program Omladina u Akciji je namenjen mladima starosti izmedu 13 i 30 godina koji imaju prebivalište na teritoriji  tzv.“Programskih zemalja“, ili, u zavisnosti od vrste akcije u jednoj od tzv. „Partnerskih zemalja“, kao i drugi akteri u oblasti rada sa mladima i neformalne edukacije. Glavna ciljna grupa programa su mladi ljudi između 15 i 28 godina starosti. Program je otvoren za sve mlade ljudi nezavisno od njihovog nivoa obrazovanja, socijalnog i kulturnog okruženja.

Oblast podrške

Videti u tekstu iznad

Geografska oblast

U sklopu programa Omladina u akciji, pojam “Partnerske zemlje” se odnosi na zemlje koje mogu biti uključene u program pod određenim uslovima, ali nisu “Programske zemlje”. “Susedske Partnerske zemlje” su zemlje koje učestvuju u procesu Stabilizacije i Pridruživanja Ruska Federacija, i zemlje koje učestvuju u Evropskoj politici susedstva. Zemlje koji su uključene u proces Stabilizacije i Pridru