Poziv za podnošenje predloga projekata za razvoj socijalnih usluga

Konkursi

MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE
Poziv za podnošenje predloga projekata za razvoj socijalnih usluga u zajednici za opštine uključene u Projekat ''Podrška sprovođenju Strategije razvoja socijalne zaštite''

Ministarstvo rada i socijalne politike, Sektor za brigu o porodici i socijalnu zaštitu, uz finansijsku i stručnu podršku Vlade Velike Britanije, kroz Odeljenje za međunarodni razvoj (DFID) i Ministarstva spoljnih poslova Kraljevine Norveške, realizuje treću fazu projekta ''Podrška sprovođenju Strategije razvoja socijalne zaštite''.

Jedna komponenta ovog projekta posebno je usmerena na unapređenje planiranja socijalne politike na lokalnom nivou, odnosno razvoj održivih lokalnih i međuopštinskih usluga socijalne zaštite.

Tokom prve faze realizacije, a na osnovu javnog konkursa, u 2007. godini, izabrane su ukupno 24 opštine, sa kojima je potpisan Memorandum o saradnji, čime su stvoreni uslovi za podršku procesu razvoja lokalnih i međuopštinskih strateških dokumenata u oblasti socijalne politike.

Opštine uključene u proje

kat:
Subotica, Kikinda, Kanjiža, Stara Pazova, Zrenjanin, Vršas, Bela Crkva, Plandište, Alibunar, Loznica, Valjevo, Čačak, Ivanjica, Kruševac, Bor, Zaječar, Knjaževac, Sokobanja, Jagodina, Svilajnac, Despotovac, Rekovac, Paraćin, Ćuprija.

Druga faza projekta bila je usmerena na podršku sprovođenju usvojenih strateških dokumenata, kroz sufinansiranje uspostavljanja novih i/ili unaprećenja postojećih usluga socijalne zaštite. U skadu s tim, tokom 2008. godine, na otvorenom konkursu, podržani su projekti u okviru kojih su uspostavljane i razvijane socijalne usluge u navedenim gradovima(1) /opštinama.

Treća faza projekta, koja treba da se realizuje tokom 2009. godine, predstavlja nastavak podrške uspostavljanju novih i/ili unapređenju postojećih usluga socijalne zaštite za 24 grada/opštine, koji su uspešno okončali proces strateškog planiranja u prethodnim fazama.

Opšti i posebni uslovi konkursa, procedure i rokovi sadržani su u Smernicama za podnosioce prijava. Formati / obrasci za prijavu sa smernicama za njihovo popunjavanje nalaze se u prilogu ovog poziva.

Rok za podnošenje prijave: 2. mart 2009.

zp8497586rq