Odobravanje garancije za polj. priv. mehanizaciju

Konkursi

GARANCIJSKOG FONDA AP VOJVODINE
Odobravanje garancije za polj. priv. mehanizaciju

Konkurs za odobravanje garancija za obezbeđenje dugoročnih kredita  za nabavku nove poljoprivredne mehanizacije

Garantni potencijal  do 300.000.000,00 dinara

Po ovom Konkursu garantovaće se za kredite odobrene za nabavku:

Pravo učešća na konkursu imaju individualni poljoprivredni proizvođači  – nosioci registrovanih poljoprivrednih gazdinstava, čije je prebivalište na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine.

Konkurs ostaje otvoren do iskorišćenja garantnog potencijala, a najkasnije  do 30. septembra 2009. godine.

zp8497586rq