Besplatne obuke za početnike u biznisu

Konkursi

MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA
Besplatne obuke za početnike u biznisu

Ministarstvo omladine i sporta, Republička agencija za razvoj MSPP i norveška organizacija BIP (Business Innovation Programs) raspisale su danas javni poziv za obuku početnika u biznisu. Za učešće na ovom konkursu mogu se prijaviti potencijalni preduzetnici od 18 do 35 godina starosti, koji imaju poslovnu ideju i žele da je realizuju ili testiraju profitabilnost i održivost poslovne ideje.

Obuke za početnike u biznisu, koje traju pet dana, sadrže treninge iz oblasti razvoja i testiranja poslovnih planova, izrade biznis (poslovnog) plana, pravni okvir i procedure za registraciju, kao i obuku za popunjavanje prijave za kredit za početnike bez hipoteke Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja, u skladu sa izrađenim biznis planom. Obuke, koje će se izvoditi po metodologiji novreških eksperata iz BIP programa, održavaće se u 14 regionalnih agencija i centara, u periodu od 16. februara do 15. aprila 2009. godine.

Svi zainteresovani kandidati mogu preuzeti formulare za prijavu u najbližoj regionalnoj agenciji i centru ili ih mogu preuzeti sa veb sajta Republičke agencije (www.sme.gov.rs). Prijave sa kratkim opisom poslovnih ideja zainteresovani mogu podneti najkasnije do 2. februara 2009. godine u agencijama i centrima u svom regionu.

Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije, Republička agencija za razvoj MSPP i norveška organizacija Business Innovation Programs potpisali su u oktobru 2008. godine Memoranduma o razumevanju, čime je započela realizacija projekta „Razvoj omladinskog preduzetništva u Srbiji“. Cilj projekat je nefinansijska pomoć mladima koji su potencijalni kandidati za kredite za početnike bez hipoteke koje inicira Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja. Predviđeno je da projekat traje godinu dana, a očekuje se da će obuku proći 700 mladih u 14 regionalnih agencija. Partneri u Srbiji su Ministarstvo omladine i sporta i Ministartsvo ekonomije i regionalnog razvoja, a implementatori Republička agencija za razvoj MSPP sa regionalni agencijama i BIP.