Javni poziv za prijavu predloga programa odnosno projekata: Godišnji programi odnosno projekti u oblasti sporta kroz izgradnju, opremanje i održavanje sportskih objekata na području Republike Srbije

MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA Javni poziv za prijavu predloga programa odnosno projekata: Godišnji programi odnosno projekti u oblasti sporta kroz izgradnju, opremanje i održavanje sportskih objekata na području Republike Srbije Predlozi godišnjih programa odnosno projekata koji se podnose moraju biti u skladu sa opštim interesom u oblasti sporta, utvrđenim članom 112. stav 1. tač. 3) […]

Nastavi

Javni poziv za prijavu predloga programa odnosno projekata: Izgradnja sportskih objekata za potrebe osoba sa invaliditetom i prilagođavanje postojećih sportskih objekata potrebama osobama sa invaliditetom

MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA Javni poziv za prijavu predloga programa odnosno projekata: Izgradnja sportskih objekata za potrebe osoba sa invaliditetom i prilagođavanje postojećih sportskih objekata potrebama osobama sa invaliditetom Ministarstvo omladine i sporta (u daljem tekstu: Ministarstvo) objavljuje poziv za podnošenje predloga programa odnosno projekata koji se odnose na izgradnju sportskih objekata za potrebe osoba […]

Nastavi

Bespovratna sredstva za bušenje bunara i navodnjavanje do 80%

UPRAVA ZA POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE Bespovratna sredstva za bušenje bunara i navodnjavanje do 80% Uprava za poljoprivredno zemljište objavila je dva konkursa za dodelu bespovratnih sredstava za navodnjavanje NABAVKA NOVE OPREME ZA NAVODNJAVANJE Sredstva za realizaciju ovih radova se obezbeđuju iz budžeta Republike Srbije u ukupnom iznosu do 46.543.291,80 dinara i u visini učešća do 60%, […]

Nastavi