Javni poziv za dodelu sredstava podsticaja radi privlačenja direktnih ulaganja u automatizaciju postojećih kapaciteta u oblasti prehrambene industrije

MINISTARSTVO PRIVREDE Javni poziv za dodelu sredstava podsticaja radi privlačenja direktnih ulaganja u automatizaciju postojećih kapaciteta u oblasti prehrambene industrije Javni poziv sprovodi se u skladu sa Uredbom o određivanju kriterijuma za dodelu podsticaja radi privlačenja direktnih ulaganja u automatizaciju postojećih kapaciteta u oblasti prehrambene industrije („Službeni glasnik RS“, broj 46/21), koju sprovodi Ministarstvo privrede, […]

Nastavi

Konkurs za finansiranje programa od javnog interesa u oblasti zaštite potrošača za 2021. godinu

MINISTARSTVO TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA Konkurs za finansiranje programa od javnog interesa u oblasti zaštite potrošača za 2021. godinu Pravo učešća na Konkursu, kao podnosilac prijave predloga programa ima udruženje koje je upisano u Evidenciju udruženja i saveza udruženja za zaštitu potrošača koju vodi Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija, čije je sedište u regionu za […]

Nastavi

Javni poziv za Program sufinansiranja inovacija (MATCHING GRANTS PROGRAM)

FOND ZA INOVACIONU DELATNOST Javni poziv za Program sufinansiranja inovacija (MATCHING GRANTS PROGRAM) Ciljevi Programa: Program sufinansiranja inovacija ima za cilj da podstakne postojeće i profitabilne mikro, male i srednje inovativne kompanije u Republici Srbiji da se upuste u razvoj i komercijalizaciju tehnoloških inovacija u obliku novih i unapređenih proizvoda, usluga, tehnologija i tehnoloških procesa, […]

Nastavi