POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA ENERGETIKU, GRAĐEVINARSTVO I SAOBRAĆAJ – Javni konkurs za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava za finansiranje i sufinansiranje projekata nevladinih organizacija u oblasti saobraćaja

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA ENERGETIKU, GRAĐEVINARSTVO I SAOBRAĆAJ

Javni konkurs za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava za finansiranje i sufinansiranje projekata nevladinih organizacija u oblasti saobraćaja

Sredstva za finansiranje i sufinansiranje projekata nevladinih organizacija za podršku organizaciji stručnih i naučnih skupova u cilju podizanja nivoa bezbednosti i unapređenja funkcionalnosti saobraćaja u AP Vojvodini planirana su Finansijskim planom Pokrajinskog sekretarijata za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj za 2023. godinu. Bespovratna podsticajna sredstva se dodeljuju na osnovu javnog konkursa. Tekst javnog konkursa objavljuje se u “Službenom listu Autonomne pokrajine Vojvodine“, na internet stranici Pokrajinskog sekretarijata za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj (u daljem tekstu: Sekretarijat) http://www.psegs.vojvodina.gov.rs/ , kao i skraćeno u jednom od dnevnih glasila koje se distribuiraju na celoj teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine (u daljem tekstu: Konkurs).

I Pravo učešća na Konkursu i namene za koje se mogu koristiti sredstva

Pravo učešća na konkursu imaju nevladine organizacije sa teritorije Autonomne pokrajine Vojvodine.
Bespovratna podsticajna sredstva koja se dodeljuju mogu se koristiti za finansiranje i sufinansiranje projekata nevladinih organizacija za podršku organizaciji stručnih i naučnih skupova u cilju podizanja nivoa bezbednosti i unapređenja funkcionalnosti saobraćaja u AP Vojvodini.

Sredstva koja se dodeljuju ne mogu se koristiti za:

1. nenamenski troškovi (koji nisu direktno vezani za sprovođenje aktivnosti navedenih u ovom konkursu);
2. troškovi organizovanja igara na sreću.

II Ciljevi projekta

Bespovratna sredstva koja se dodeljuju mogu se koristiti za finansiranje i sufinansiranje projekata udruženja sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine, koji imaju za cilj:

• Podsticanje razmene ideja i najbolje prakse između stručnjaka iz oblasti saobraćaja sa ciljem povećanja bezbednosti i unapređenja funkcionalnosti saobraćaja.
• Povećanje svesti o važnosti podizanja niova bezbednosti u saobraćaju, kroz panel rasprave o najčešćim uzrocima nezgoda i načinima njihovog sprečavanja.
• Podizanje svesti o važnim pitanjima transporta, kroz razradu tema koje se odnose na bezbednost, održivost i funkcionalnost saobraćaja.
• Promovisanje razvoja novih tehnologija i politika za poboljšanje funkcionalnosti saobraćaja, kroz predavanja o najnovijim tehnologijama i politikama koje imaju potencijal za poboljšanje funkcionisanja saobraćaja.
• Promocija saradnje i umrežavanje istraživača iz oblasti saobraćaja u cilju ostvarivanja buduće saradnje i novih mogućnosti istraživanja.
• Razmena novih istraživanja i ideja kroz konferencije na kojima bi istraživači predstavili svoj najnoviji rad i dobili povratne informacije od drugih stručnjaka.
• Podsticanje i afirmisanje rada neprofitnih organizacija i udruženja građana koje imaju jasan koncept i plan za unapređenje bezbednost i funkcionalnosti saobraćaja.

III Uslovi Konkursa

1. Ukupan iznos za raspodelu sredstava je 1.000.000,00 dinara (slovima: jedanmiliondinara i 00/100) za za finansiranje i sufinansiranje projekata nevladinih organizacija za podršku organizaciji stručnih i naučnih skupova u cilju podizanja nivoa bezbednosti i unapređenja funkcionalnosti saobraćaja u AP Vojvodini.

2. Maksimalan iznos sredstava koje dodeljuje Pokrajinski sekretarijat po korisniku iznosi 300.000,00 dinara (dvestahiljada dinara i 00/100)

3. Rok za podnošenje prijave je 11. avgust 2023. godine.

IV Način podnošenja prijave na Konkurs i obavezna dokumentacija koja se podnosi na Konkurs

Prijave na Konkurs mogu se podneti lično, predajom pisarnici pokrajinskih organa uprave u Novom Sadu, Bulevar Mihajla Pupina br. 16, ili se upućuju poštom, obavezno u pisanoj formi, isključivo na konkursnim obrascima, koji se mogu preuzeti u Sekretarijatu ili sa internet prezentacije Sekretarijata. Prijave se podnose overene i potpisane od strane ovlašćenog lica podnosioca prijave, u zatvorenoj koverti sa naznakom “NE OTVARATI“, nazivom i adresom podnosioca prijave i nazivom konkursa, na adresu:

Pokrajinski sekretarijat za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj
Bulevar Mihajla Pupina broj 16
21101 Novi Sad

Sve dodatne informacije u vezi sa Konkursom mogu se dobiti u Pokrajinskom sekretarijatu za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj isključivo putem elektronske pošte psegs@vojvodina.gov.rs .

Detaljnije