Javni poziv za projekte poslovne infrastrukture

Konkursi

EVROPSKA UNIJA

Javni poziv za projekte poslovne infrastrukture

Ukupan budžet za sve tri partije u okviru poziva: 4.800.000 evra

Cilj: Razvoj poslovne infrastrukture u svrhu obezbeđivanja uslova za nova ulaganja u proizvodnju, usluge i turizam i otvaranja novih radnih mesta

Vrste aktivnosti
• Partija 1: Izgradnja, rekonstrukcija, komunalno opremanje industrijskih zona, naučno tehnoloških parkova, biznis inkubatora i/ili inovacionih centara. Ukupna dostupna sredstva 3.400.000 evra (od 150.000 do 650.000 evra po projektu)
• Partija 2: Podrška razvoju održivog turizma – rekonstrukcija, opremanje turističkih zona, kao i izgradnja i/ili proširenje pešačkih i biciklističkih staza, uspinjača i slično. Ukupna dostupna sredstva 1.000.000 evra (od 150.000 do 400.000 evra po projektu)
• Partija 3: Podrška razvoju tehničke dokumentacije za razvoj poslovne infrastrukture (izrada projekata za građevinsku dozvolu, izvođačkih projekata i studija izvodljivosti). Ukupna dostupna sredstva 400.000 evra (od 10.000 do 80.000 evra po pojedinačnom projektu

Ко može da učestvuje: Pravo učešća na konkursu ima 99 lokalnih samouprava iz Šumadije i Zapadne Srbije i Južne i istočne Srbije, samostalno ili u partnerstvu sa drugim lokalnim samoupravama i/ili javnim preduzećima i institucijama.

Prijavljivanje kroz dve faze:

Prva faza: Podnošenje koncepta predloga projekta

Druga faza: Podnošenje kompletne aplikacije samo za podnosioce čiji je koncept pozitivno ocenjen u prvoj fazi

Rok za dostavu koncepta (prva faza): 25. 10. 2022.

Detaljnije