Sufinansiranje usavršavanja talentovanih učenika

Konkursi

MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA

Javni poziv za učešće u sredstvima Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja za programsku aktivnost dodatnog obrazovanja i usavršavanja talentovanih učenika i studenata za bavljenje naučnoistraživačkim radom za 2019. godinu

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja (u daljem tekstu: Ministarstvo) u 2019. godini sufinansira Programsku aktivnost dodatnog obrazovanja i usavršavanja talentovanih učenika i studenata za bavljenje naučnoistraživačkim radom u 2019. godini.

Pravo da učestvuju u budžetskim sredstvima imaju specijalizovane organizacije i udruženja iz člana 104. stav 3. Zakona (u daljem tekstu: Organizacija) koja se bave dodatnim obrazovanjem i usavršavanjem talentovanih učenika i studenata.

Rok za podnošenje prijava je 10 dana od dana objavljivanja ovog Javnog poziva, zaključno sa 01.04.2019. godine.

Potrebna dokumentacija, način podnošenja prijave i kriterijumi na osnovu kojih će se odlučivati o pristiglim prijavama i ostale informacije od značaja za sprovođenje ovog Javnog poziva nalaze se na sajtu Ministarstva: www.mpn.gov.rs .

Detealnije