Konkurs za podnošenje projekata u okviru programa Transparentnost i odgovornost u javnom sektoru

FONDACIJA ZA OTVORENO DRUŠTVO, SRBIJA Konkurs za podnošenje projekata u okviru programa Transparentnost i odgovornost u javnom sektoru Na konkurs se mogu podneti projekti koji: • doprinose borbi protiv korupcije u javnom sektoru; • uključuju nove aktere u upravljanje i nadzor nad javnim finansijama; • doprinose očuvanju dostignutog nivoa prava na pristup informacijama od javnog […]

Nastavi

Konkurs za podnošenje projekata u okviru programa

FONDACIJA ZA OTVORENO DRUŠTVO, SRBIJA Konkurs za podnošenje projekata u okviru programa Učešće građana u demokratskom upravljanju Na konkurs se mogu podneti projekti koji: • omogućavaju direktno učešće građana i građanki i njihovih organizacija u javnim poslovima na svim nivoima (od mesne zajednice do nacionalnog nivoa), uključujući organizovane platforme, mreže organizacija ili druge institucionalizovane ili […]

Nastavi

Konkurs za dodelu sredstava zelenog fonda Republike Srbije za pošumljavanje

MINISTARSTVO ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE Konkurs za dodelu sredstava zelenog fonda Republike Srbije za pošumljavanje u 2019. godini Raspisuje se konkurs za dodelu sredstava Zelenog fonda Republike Srbije (u daljem tekstu: Zeleni fond), u skladu sa uslovima utvrđenim Uredbom o bližim uslovima koje moraju da ispunjavaju korisnici sredstava, uslovi i način raspodele sredstava, kriterijumi i merila […]

Nastavi