FONDACIJA ZA OTVORENO DRUŠTVO SRBIJA raspisuje   Konkurs za podnošenje projekata u okviru programa sloboda izražavanja i javno informisanje   Konkurs za podnošenje projekata u okviru programa aktivizam građana i razvoj građanskog društva   Konkurs za podnošenje projekata u okviru programa prevazilaženje segregativnog multikulturalizma: ka interkulturalizmu    

Nastavi