Konkurs za regresiranje putnih troškova

Konkursi

OPŠTINA KANJIŽA

Konkurs za regresiranje putnih troškova

Na osnovu člana 44. stav 1. tačka 5. Zakona o lokalnoj samoupravi („Sl. glasnik Republike Srbije“ br. 129/2007, 83/2014 dr.zakon i 101/2016), člana 71. stav 1. tačka 5. Statuta opštine Kanjiža („Sl. list opštine Kanjiža“ br. 4/2014 prečišćen tekst, 8/14, 4/16 i 15/16 i  Odluke o regresiranju prevoza studenata u Autonomnoj pokrajini Vojvodini („Službeni list APV”, br. 1/2013 i 5/2017), novčanih sredstava iz budžeta AP Vojvodine za 2017. godinu, predsednik opštine Kanjiža dana 7. marta 2017. godine raspisuje konkurs za ostvarivanje prava na regresiranje putnih troškova studenata-putnika.

Pravo na regresiranje putnih troškova  ostvaruje se u 2017. godini.

Pravo na regresiranje putnih troškova imaju studenti koji:
1. imaju prebivalište na teritoriji opštine Kanjiža
2. svakodnevno putuju na međumesnoj relaciji od mesta stanovanja do ustanove     visokog ili višeg obrazovanja
3. školuju se na teret budžeta
4. prvi put upisuju godinu studija
5. nisu korisnici usluge smeštaja u studentskim centrima i
6. nisu korisnici studentskih stipendija i kredita od Ministarstva prosvete,  AP Vojvodine, lokalnih samouprava, Fonda za stipendiranje darovitih studenata Univerziteta u Novom Sadu i drugih fondova i fondacija

Konkurs je otvoren od 7.03.2017. do  14.03.2017. godine.

Detaljnije