Konkurs za projekte koje finansira Fond za demokratiju Ujedinjenih nacija

Konkursi

undef-2FOND UJEDINJENIH NACIJA ZA DEMOKRATIJU (UNDEF)

Konkurs za projekte koje finansira Fond za demokratiju Ujedinjenih nacija

Fond Ujedinjenih nacija za demokratiju poziva organizacije civilnog društva da konkurišu sa projektima kojima se jača i pruža podrška demokratiji.

Projekti traju 2 godine. Aplikant može da dobije podršku u vrednosti od 100.000 do 300.000 dolara.

Predlozi projekta moraju da se odnose na neku od sledećih oblasti:
–    Društveni aktivizam
–    Vladavina prava i ljudska prava
–    Oruđe za znanje
–    Osnaživanje žena
–    Uključivanje omladine
–    Mediji i sloboda informacija
–    Jačanje interakcija sa vladom

Prijave na konkurs se vrše onlajn između 15. novembra i 15. decembra.

Za više informacija posetite http://www.un.org/democracyfund/apply-funding