Konkursi Pokrajinskog sekretarijata za kulturu i javno informisanje

Konkursi

culture-musicPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA KULTURU, JAVNO INFORMISANJE I ODNOSE S VERSKIM ZAJEDNICAMA

1. Konkurs za finansiranje – sufinansiranje izdavačke delatnosti na jezicima nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica u AP Vojvodini u 2016. godini

2. Konkurs za finansiranje – sufinansiranje izdavačke delatnosti na srpskom jeziku u AP Vojvodini u 2016. godini

3. Konkurs za finansiranje – sufinansiranje muzičkog izdavaštva u oblasti umetničke muzike  u  2016. godini

4. Konkurs za finansiranje – sufinansiranje  podsticanja izvođačke tamburaške umetničke produkcije od izuzetnog značaja u 2016. godini

5. Konkurs za finansiranje – sufinansiranje podsticanja umetničkog tamburaškog muzičkog stvaralaštva od izuzetnog značaja u  2016. godini

6. Konkurs za finansiranje – sufinansiranje proizvodnje dugometražnih igranih filmova
u AP Vojvodini u 2016. godini

Rok za podnošenje Prijave je 10 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Danas”

Detaljnije