Konkurs za projekte koje finansira Fond za demokratiju Ujedinjenih nacija

FOND UJEDINJENIH NACIJA ZA DEMOKRATIJU (UNDEF) Konkurs za projekte koje finansira Fond za demokratiju Ujedinjenih nacija Fond Ujedinjenih nacija za demokratiju poziva organizacije civilnog društva da konkurišu sa projektima kojima se jača i pruža podrška demokratiji. Projekti traju 2 godine. Aplikant može da dobije podršku u vrednosti od 100.000 do 300.000 dolara. Predlozi projekta moraju […]

Nastavi