Konkurs za projekte koje finansira Fond za demokratiju Ujedinjenih nacija

FOND UJEDINJENIH NACIJA ZA DEMOKRATIJU (UNDEF) Konkurs za projekte koje finansira Fond za demokratiju Ujedinjenih nacija Fond Ujedinjenih nacija za demokratiju poziva organizacije civilnog društva da konkurišu sa projektima kojima se jača i pruža podrška demokratiji. Projekti traju 2 godine. Aplikant može da dobije podršku u vrednosti od 100.000 do 300.000 dolara. Predlozi projekta moraju […]

Nastavi

Peti konkurs za projekte koje finansira Fond za demokratiju Ujedinjenih nacija

FOND ZA DEMOKRATIJU UJEDINJENIH NACIJA (UNDEF) Peti konkurs za projekte koje finansira Fond za demokratiju Ujedinjenih nacija Cilj programa/projekta Fond za demokratiju Ujedinjenih nacija (United Nations Democracy Fund – UNDEF) ima za cilj da podrži projekte koji doprinose merljivim i konkretnim poboljšanjima u polju demokratije i ljudskih prava na terenu, i time prenose koncept „demokratije“ […]

Nastavi