Stipendija u Italiji

Konkursi

UDRUŽENJE „RONDINE CITTADELLA DELLA PACE“

Stipendija u Italiji
rondine logo
Krug aplikanata: Studenti

Međunarodna oranizacija Hall of Residence udomljuje 30 studenata imeđu 19 i 27 godina iz različitih zemalja koja su bila u konfliktu, naročito iz Ruske federacije, davajući poseban akcenat na autonomne republike kao što su Čečenija, Severna Oseija, Južni Kavkazi, Gruzija,(uključujući Abkhaziju sa delovima proklamovane nezavisnosti) Jermeniju, Azerbajdžan, Srednji Istok; Izrael i Palestinu, Libanon i Balkan; Srbija, Bosna i Herceovina, Kosovo, Methija, kao i Indija, Pakistan, Sierra Leone i Ruanda

Rok za predaju dokumentacije: 1. februar 2013.

Link