Stipendija u Italiji

UDRUŽENJE „RONDINE CITTADELLA DELLA PACE“ Stipendija u Italiji Krug aplikanata: Studenti Međunarodna oranizacija Hall of Residence udomljuje 30 studenata imeđu 19 i 27 godina iz različitih zemalja koja su bila u konfliktu, naročito iz Ruske federacije, davajući poseban akcenat na autonomne republike kao što su Čečenija, Severna Oseija, Južni Kavkazi, Gruzija,(uključujući Abkhaziju sa delovima proklamovane […]

Nastavi