Konkurs za sufinansiranje projekata iz oblasti sporta i omladine

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA SPORT I OMLADINU Konkurs za sufinansiranje projekata iz oblasti sporta i omladine Pokrajinskom Skupštinskom odlukom o budžetu APV za 2013. godinu („Službeni list AP Vojvodine“, broj 39/12) planirana su sredstva za sufinansiranje projekata iz oblasti sporta i omladine od interesa za AP Vojvodinu u ukupnom iznosu od 281.162.000,00 dinara. 1.    PODNOSIOCI ZAHTEVA […]

Nastavi

Konkurs za sufinansiranje izdavačke delatnosti

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA KULTURU I JAVNO INFORMISANJE Konkurs za sufinansiranje izdavačke delatnosti u AP Vojvodini u 2013. godini I RASPODELA SREDSTAVA Pokrajinski sekretarijat za kulturu i javno informisanje sufinansiraće u 2013. godini izdavačku delatnost u AP Vojvodini u ukupnom iznosu od 27.000.000,00 dinara (po ekonomskim klasifikacijama: 11.600.000,00 dinara – 4541 Tekuće subvencije privatnim preduzećima, 1.300.000,00 […]

Nastavi

Konkurs za sufinansiranje programa i projekata očuvanja, unapređenja i razvoja kulture i umetnosti nacionalnih manjina

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA KULTURU I JAVNO INFORMISANJE Konkurs za sufinansiranje programa i projekata očuvanja, unapređenja i razvoja kulture i umetnosti nacionalnih manjina u AP Vojvodini u 2013. godini I RASPODELA SREDSTAVA Pokrajinski sekretarijat za kulturu i javno informisanje (u daljem tekstu: Sekretarijat) sufinansiraće u 2013. godini programe i projekte očuvanja, unapređenja i razvoja kulture i […]

Nastavi