Poziv za podnošenje predloga za male projekte

ŠVAJCARSKA KANCELARIJA ZA SARADNJU U SRBIJI Mali projekti Mali projekti Švajcarske kancelarije za saradnju u Srbiji obezbeđuju brzu pomoć nevladinim organizacijama, udruženjima građana i državnim institucijama u ostvarenju projekata koji zahtevaju hitnu podršku sa održivom budućnošću. Do danas je Švajcarska kancelarija za saradnju omogućila realizaciju više od 200 malih projekata u iznosu od oko 2,2 […]

Nastavi

Javni poziv za učešće u sredstvima ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA Javni poziv za učešće u sredstvima ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja u 2013. godini Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, nadležno za naučnoistraživačku delatnost, u 2013. godini sufinansira sledeće programske aktivnosti: 1.    sufinansiranje učešća istraživača na naučnim skupovima i sastancima radnih tela naučnog skupa u inostranstvu; 2.    sufinansiranje […]

Nastavi

Ko ima više daje pozajmice – Pojedini srpski privrednici razmišljaju o forimiranju privredno-kreditne zadruge

Pojedini srpski privrednici poslednjih meseci ozbiljno razmišljaju o formiranju privredno-kreditne zadruge, koja bi pod povoljnim uslovima odobravala zajmove svojim članovima. U potrazi za načinom da do pozajmica dođu i uspešne firme bez imovine privrednici pregovaraju sa bankama i osiguravajućim društvima o formiranju posebnog fonda. Privredno-kreditna zadruga bi se formirala po uzoru na slične institucije koje […]

Nastavi