Okvirni program – KULTURA

Konkursi

CultureEVROPSKA KOMISIJA

Okvirni program – KULTURA

Krug aplikanata: Organizacije i institucije koje se bave kulturom

U ciljeve programa spada podrška prekoganične mobilnosti zaposlenih u oblasti kulture, podrška međudržavnom kretanju umetničkih proizvoda i proizvoda kulture kao i podržavanje dijaloga među kulturama.

Konkurs se odnosi na sledeće oblasti:
•    podrška projektima iz oblasti kulture
•    višegodišnji projekti saradnje
•    projekti saradnje,
•    realizacija prevodilačkih projekata
•    programi projekata saradnje sa trećim zemljama
•    podrška kulturnim organizacijama evropskog nivoa (ranga).

Rok za predaju dokumentacije: 3. maj 2013. godine

Link