Evropski instrument za demokratiju i ljudska prava (EIDHR)

Konkursi

EVROPSKA KOMISIJA

Evropski  instrument za demokratiju i ljudska prava (EIDHR) – Šema podrške državama (CBSS)  za Srbiju 2012

Glavni cilj: doprinos razvoju i konsolidaciji demokratije i vladavini prava, poštovanje ljudskih prava i osnovnih sloboda.

Cilj: Jačanje uloge nevladinih organizacija u promovisanju ljudskih prava i demokratske reforme, u podržavanju mirnog usklađivanja grupnih interesa i konsolidovanju političkog učešća i predstavljanja.

Sektori ili teme:
1. Jačanje političkog predstavljanja i učešća
2. Inicijative za inkluziju i pluralizam u gražanskom društvu
3. Negovanje interetničke, međuverske i interkulturalne tolerancije i razumevanja
4. Napredak prema konsenzusu u spornim ili kontroverznim oblastima u politici u duboko podeljenim društvima.

Vrednost projekta po stavkama:

Stavka 1:
10.000 – 50.000 EUR (min 50%, max 95% procenjenih prihvaćenih troškova)

Stavka 2:
50.000 – 100.000 EUR (min 50%, max 85% procenjenih prihvaćenih troškova)

Ko može da učestvuje:
Pravna lica
Neprofitne organizacije
Nevladine organizacije, institucije višeg obrazovanja, nezavisne političke fondacije (ne partije)
Moraju biti direktno uključene u pripremu i upravljenje projektom, da ne budu posrednici.

Partneri:
Aplikanti mogu biti jedini učesnici na projektu ili mogu imati partnere.
Partneri učestvuju na izradi i u sprovođenju projekta, imaju svoje troškove.
Ako aplikant nije iz Srbije, mora imati partnera u Srbiji.

Trajanje projekta:
Minimum 12, maksimum 24 meseca.

Rok za podnošenje koncepta:
15. avgust 2012.

Dokumente preuzeti na http://www.europa.rs/en/kakoDoFondova/otvoreno.html