Sufinansiranje opština u IPA projektima

Vesti

Pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu saradnju i Pokrajinski sekretarijat za lokalnu samoupravu i međuopštinsku saradnju raspisuju konkurs za sufinansiranje učešća vojvođanskih opština u projektima prekogranične saradnje, koje finansira Evropska unija.

Tim povodom konferenciju za medije održali su potpredsednik Vlade AP Vojvodine i pokrajinski sekretar za međuregionalnu saradnju Boris Barjaktarović i pokrajinski sekretar za lokalnu samoupravu i međuopštinsku saradnju Tomislav Stantić, koji su iskazali uverenje da će u narednoj godini Vlada Vojvodine u skladu sa mogućnostima još više novčano pomoći lokalne samouprave u IPA projektima.
-Vrednost konkursa je 20 miliona dinara, a lokalne samouprave mogu da podnesu pojedinačne projekte u iznosu do milion dinara. Mnoge opštine u Vojvodini imaju uspeha na EU konkursima prekogranične saradnje, ali zbog smanjenih republičkih transfera i ekonomske krize, imaju problema sa obaveznim sufinansiranjem projekata od minimum 15 odsto vrednosti budžeta. Jasno je da ova suma nije dovoljna da potpomogne više od 30 opštinskih projekata, ali  značaj konkursa je u tome što Vlada AP Vojvodine prvi  put uspostavlja ovakav mehanizam podrške lokalnim samoupravama, koji će u okviru budžeta za 2011. godinu dobiti značajniju finansijsku alokaciju – rekao je Barjaktarović.

Stantić je najavio da će u narednoj godini njegov sekretarijat mnogo više raditi na međuopštinskoj saradnji s ciljem podizanja razvojnih kapaciteta opština. Kako je Stantić objasnio, upravo ovaj konkurs će doprineti unapređenju administrativnih kapaciteta lokalnih samouprava.

-Istovremeno lokalna samouprava treba da uspostavi aktivnu ulogu nosioca i koordinatora lokalnog razvoja. Inače, Vlada AP Vojvodine je početkom godine usvojila informaciju o merama i aktivnostima na unapređenju rada lokalnih uprava, koju je predložio i pripremio Pokrajinski sekretarijat za lokalnu samoupravu i međuopštinsku saradnju – zaključio je Stantić.
Pravo učešća na konkursu kao nosioci predloga projekta imaju jedinice lokalne samouprave na teritoriji AP Vojvodine, koje imaju usvojene strateške planove razvoja i koje su neposredno odgovorne za pripremu i sprovođenje aktivnosti sa svojim partnerima. Podnosilac predloga projekta ne može podneti više od jednog projekta, ali podnosilac može da bude partner još na jednom predlogu projekta.

Konkurs, smernice za izradu projekta i ostali prijavni konkursni obrazci mogu da se preuzmu sa sajtova sekretarijata www.samouprava.vojvodina.gov.rs i www.region.vojvodina.gov.rs. Konkurs će, takođe, biti objavljen 12. novembra, u listu Dnevnik. Rok za predaju predloga projekata je 25. novembar, u 14h.