Javni poziv jedinicama lokalne samouprave

Konkursi

MINISTARSTVO ŽIVOTNE SREDINE I PROSTORNOG PLANIRANJA

Javni poziv jedinicama lokalne samouprave za podnošenje zahteva za su/finansiranje izrade planskih dokumenata

1. Pozivaju se jedinice lokalne samouprave da, ukoliko žele da ostvare pravo na su/finansiranje izrade planskih dokumenata, u skladusa Zakonom, odnosnoda ostvare prioritetno mesto na listi sačinjenoj prema kriterijumima propisanim Pravilnikom, da podnesu zahtev Ministarstvu životne sredine i prostornog planiranja Republike Srbije (udaljem tekstu: Ministarstvo).

2. Zahtev iz 1. ovog poziva obavezno sadrži:
– naziv jedinice lokalne samouprave;
– naziv planskog dokumenta i podatke o planskom osnovu za njegovu izradu;
– površinu obuhvata plana;
-ponudu nosioca izrade plana za koju se opredelila jedinica lokalne samouprave.
Uz zahtev se dostavlja odluka o izradi planskog dokumenta.

3. Ukoliko do dana podnošenja zahteva nije doneta odluka o izradi planskog dokumenta, pored podataka navedenih gore pod tačkom
2. zahtev treba da sadrži i:
– cilj donošenja planskog dokumenta;
– podatke o pribavljanju podloga za izradu planskog dokumenta;
– rok izrade;
– predlog načina finansiranja;
– podatke o obavezi izrade ili nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu.

4. Rok za podnošenje zahteva za su/finansiranje izrade planskih dokumenata je 10.9. 2010. godine.

O izboru jedinica lokalne samouprave sa kojima će Ministarstvo zaključiti Ugovor o su/finansiranju izrade planskih dokumenata, po osnovu ovog javnog poziva odlučuje Ministarstvo na osnovu prioritetnog mesta na listi sačinjenoj prema kriterijumima utvrđenim Pravilnikom, a ceneći sve okolnosti iz zahteva i dokumentacije priložene uz zahtev.

Zahteve dostaviti na sledeću adresu:
Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja
Sektor za urbanizam, prostorno planiranje i stanovanje
Nemanjina br. 22-26,11000 Beograd
Dodatne informacije se mogu dobiti preko telefona: 011/362-22-72, 011/362-51-92
Osobe za kontakt su: Branislav Đelić i Božana Lukić.

Link