Obveznice za preuzimanje kapitala preduzeća

Vesti

MINSTARSTVO FINANSIJA
Ilić:Obveznice za preuzimanje kapitala preduzeća

Na finansijskom tržištu Srbije do kraja 2009. naći će se najmanje po tri do pet korporativnih i obveznica lokalnih samouprava kao i najmanje jedna inicijalna javna ponudu za preuzimanje kapitala preduzeća, izjavio je državni sekretar u Ministarstvu finansija Slobodan Ilić.

On je, u izjavi novinarima na sastanku organizovanom povodom osnivanja radne grupe za unapređenje finansijskog sistema Srbije, ocenio da su to realni planovi i naglasio da će 2008. biti godina reformi regulatornih normi i institucija na finansijskom tržištu Srbije.

Ilić je rekao da će radna grupa imati zadatak da do 15. aprila sačini akcioni plan za sprovođenje strategija razvoja finansijskog sistema a do 31. septembra 2009. da ih implementira. Radi se o strategijama razvoja finansijskog sistema Srbije, finansijskog tržišta i poslovnog ambijenta i institucija.

Zadatak tog tela je i da sačini strategiju razvoja i implementacije inicijalne javne ponude u funkciji razvoja tržišta kapitala kao i strategeju razvoja tržišta dužničkih hartija od vrednosti, naveo je on.

Ilić, koji je i predsednik te radne grupe, najavio je formiranje Saveta za kontrolu sprovođenja projekata a kada je reč o državnim obveznicama, objasnio je da su one reper za druge hartije od vrednosti i trebalo bi da se pojave do kraja 2009. a bile bi izdate u dinare.

Radnu grupu sačinjavaju predstavnici 21 domaće i strane banke među kojima su i američka „Siti bank“, nemačka „Dojče banka“ kao i Međunarodni monetarni fond, Svetska banka i Međunarodna finansijska korporaciji.