Priručnik za polaganje državnog stručnog ispita

Vesti

MINISTARSTVO ZA DRŽAVNU UPRAVU I LOKALNU SAMOUPRAVU
Priručnik za polaganje državnog stručnog ispita

Ministar za državnu upravu i lokalnu samoupravu Milan Marković formirao je Radnu grupu za izradu Priručnika za polaganje državnog stručnog ispita. Radna grupa je pripremila materijal koji je kandidatima za polaganje državnog stručnog ispita dostupan na sajtu Ministarstva i pre nego što je Priručnik štampan.