Priručnik za polaganje državnog stručnog ispita

MINISTARSTVO ZA DRŽAVNU UPRAVU I LOKALNU SAMOUPRAVU Priručnik za polaganje državnog stručnog ispita Ministar za državnu upravu i lokalnu samoupravu Milan Marković formirao je Radnu grupu za izradu Priručnika za polaganje državnog stručnog ispita. Radna grupa je pripremila materijal koji je kandidatima za polaganje državnog stručnog ispita dostupan na sajtu Ministarstva i pre nego što je […]

Nastavi