Podsticaj registracije poljoprivrednog gazdinstva

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE I RAVNOPRAVNOST POLOVA Podsticaj registracije poljoprivrednog gazdinstva Konkurs za dodelu subvencija zap odsticanje registracije poljoprivrednog gazdinstva od strane nezaposlenih lica sa teritorije APV Subvencije za podsticanje registracije poljoprivrednog gazdinstva (u daljem tekstu: Subvencija), odobravaju se u iznosu od 130.000,00 dinara za poljoprivredno gazdinstvo. Dodatak u iznosu od 25% subvencije odobrava […]

Nastavi

Konkurs za novozapošljavanje

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE I RAVNOPRAVNOST POLOVA Konkurs za novozapošljavanje Konkurs za dodelu subvencija za novo zapošljavanje nezaposlenih lica sa teritorije APV Subvencije za novo zapošljavanje su namenjene poslodavcima – podnosiocima zahteva koji nezaposlena lica sa evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje primaju u radni odnos na neodređeno vreme sa punim radnim vremenom. Subvencija za […]

Nastavi

Finansiranje pripravnika

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE I RAVNOPRAVNOST POLOVA Finansiranje pripravnika Javni poziv za finansiranje zapošljavanja pripravnika na određeno vreme, na teritoriji APV Javni poziv za finansiranje zapošljavanja pripravnika  na određeno vreme na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine (u daljem tekstu: Javni poziv) raspisuje se za finansiranje zapošljavanja nezaposlenih lica u svojstvu pripravnika sa srednjom, višom i visokom […]

Nastavi