Kredit za podizanje zasada vinove loze

signs your ex wife wants you back POKRAJINSKI FOND ZA RAZVOJ POLJOPRIVREDE Kredit za podizanje zasada vinove loze Konkurs za dodelu kredita za podizanje višegodišnjih zasada vinove loze u 2008. godini Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede objavljuje dodelu kredita za podizanje višegodišnjih zasada vinove loze, nabavku loznih kalemova, stubova i žice. Sredstva će se dodeljivati […]

Nastavi

Kredit za nabavku sistema za navodnjavanje

alvin chipmunk movie poster examples POKRAJINSKI FOND ZA RAZVOJ POLJOPRIVREDE Konkurs za dodelu kredita za nabavku novih  sistema i opreme  za navodnjavanje u 2009. godini Sredstva će se dodeljivati poljoprivrednim gazdinstvima -pravnim i fizičkim licima sa područja AP Vojvodine, upisanim u Registar poljoprivrednih gazdinstava. Krediti će biti odobravani sa kamatnom stopom od 1,8 % na godišnjem nivou, […]

Nastavi

Kredit za pčelarstvo

Ex Girlfriend Says She Misses My Cuddles POKRAJINSKI FOND ZA RAZVOJ POLJOPRIVREDE Kredit za pčelarstvo Konkurs a dodelu kredita za nabavku pčelinjih rojeva, novih  košnica i opreme za pčelarstvo  u 2009. godini Sredstva će se dodeljivati poljoprivrednim gazdinstvima -pravnim i fizičkim licima sa područja AP Vojvodine, upisanim u Registar poljoprivrednih gazdinstava. Krediti će biti odobravani sa kamatnom […]

Nastavi