Krediti za nabavku opreme za navodnjavanje

Konkursi

POKRAJINSKI FOND ZA RAZVOJ POLJOPRIVREDE
Krediti za nabavku opreme za navodnjavanje

Konkurs za dodelu kredita za nabavku novih  sistema i opreme  za navodnjavanje u 2009. godini

Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede objavljuje dodelu kredita namenjenih za kupovinu sistema i opreme za navodnjavanje.

Sredstva će se dodeljivati poljoprivrednim gazdinstvima – pravnim i fizičkim licima sa područja AP Vojvodine, upisanim u Registar poljoprivrednih gazdinstava.

Kreditna sredstva se dodeljuju za kupovinu novih sistema i opreme za navodnjavanje.

Krediti će biti odobravani sa kamatnom stopom od 1,7% na godišnjem nivou, uz primenu valutne klauzule, i to na sle

deći način:

  • za nabavku opreme za navodnjavanje čija vrednost iznosi do 5.000 evra, odobravaće se krediti sa grejs periodom od 9 meseci (za vreme grejs perioda ne obračunava se kamata) i rokom otplate 24 meseca, otplata se vrši u šestomesečnim anuitetima;
  • za nabavku opreme za navodnjavanje čija vrednost iznosi od 5.001 evra do 15.000 evra, odobravaće se krediti sa grejs periodom od 12 meseci (za vreme grejs perioda ne obračunava se kamata) i rokom otplate 30 meseci, otplata se vrši u šestomesečnim anuitetima.

Konkurs je otvoren do 05.10.2009. godine.

Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede

zp8497586rq