Konkurs za programe u kulturi u opštini Kanjiža

OPŠTINA KANJIŽA Konkurs za programe u kulturi u opštini Kanjiža Predsednik opštine Kanjiža raspisuje javni konkurs za finansiranje/sufinansiranje projekata u kulturi u 2020. godini. Sredstva za finansiranje ili sufinansiranje programa i projekata u kulturi iz budžeta opštine Kanjiža u 2020. godini dodeljuju se u visini od 2.300.000,00 dinara. Javni konkurs se odnosi na projekte u […]

Nastavi

Javni konkurs za nevladine organizacije u opštini Kanjiža

OPŠTINA KANJIŽA Javni konkurs za nevladine organizacije Predsednik opštine Kanjiža raspisuje javni konkurs za finansiranje projekata nevladinih organizacija iz budžeta opštine Kanjiža za 2020. godinu. Sredstva za finansiranje projekata nevladinih organizacija iz budžeta opštine Kanjiža za 2020. godinu dodeljuju se u ukupnom iznosu od 13.050.000,00 dinara, prema sledećem: 1) 10.850.000,00 dinara za finansiranje projekata nevladinih […]

Nastavi

Konkurs za sufinansiranje projekata crkava i verskih zajednica na teritoriji opštine Kanjiža u 2020. godini

OPŠTINA KANJIŽA Konkurs za sufinansiranje projekata crkava i verskih zajednica na teritoriji opštine Kanjiža u 2020. godini I Sredstva iz budžeta opštine Kanjiža u 2020. godini za sufinansiranje projekata crkava i verskih zajednica na teritoriji opštine Kanjiža dodeljuju se u visini od 1.800.000,00 (jedanmilionosamstohiljada) dinara. II Pravo podnošenja prijave na konkurs imaju crkvene opštine tradicionalnih […]

Nastavi