OPŠTINA KANJIŽA – Javni konkurs za finansiranje/sufinansiranje projekata u kulturi u 2024. godini

OPŠTINA KANJIŽA Javni konkurs za finansiranje/sufinansiranje projekata u kulturi u 2024. godini Sredstva za finansiranje ili sufinansiranje programa i projekata u kulturi iz budžeta opštine Kanjiža u 2024. godini dodeljuju se u visini od 3.600.000,00 dinara. Javni konkurs se odnosi na projekte u kulturi iz sledećih oblasti: 1) književnost (stvaralaštvo, prevodilaštvo); 2) muzika (stvaralaštvo, produkcija, […]

Nastavi

OPŠTINA KANJIŽA – Javni poziv za finansiranje posebnih programa u oblasti sporta iz budžeta opštine Kanjiža u 2024. godini

OPŠTINA KANJIŽA Javni poziv za finansiranje posebnih programa u oblasti sporta iz budžeta opštine Kanjiža u 2024. godini Odlukom o budžetu opštine Kanjiža za 2024. godinu („Službeni list opštine Kanjiža“, br. 16/23) planirana su sredstva za finansiranje posebnih programa u oblasti sporta u iznosu od 700.000,00 dinara u okviru Razdela 5; Glava 1; Program 14 […]

Nastavi

OPŠTINA KANJIŽA – Javni konkurs za dodelu sredstava za stipendiranje sportskog usavršavanja mladih talentovanih sportista amatera iz budžeta opštine Kanjiža u 2024. godini

OPŠTINA KANJIŽA Javni konkurs za dodelu sredstava za stipendiranje sportskog usavršavanja mladih talentovanih sportista amatera iz budžeta opštine Kanjiža u 2024. godini Odlukom o budžetu opštine Kanjiža za 2024. godinu („Službeni list opština Kanjiža“, br. 16/23) obezbeđuju se sredstva za stipendiranje sportskog usavršavanja mladih talentovanih sportista amatera iz budžeta opštine Kanjiža u 2024. godini u […]

Nastavi