OPŠTINA KANJIŽA – Javni konkurs za sufinansiranje/finansiranje programa/projekata od javnog interesa koje realizuju udruženja u 2023. godini

OPŠTINA KANJIŽA Javni konkurs za sufinansiranje/finansiranje programa/projekata od javnog interesa koje realizuju udruženja u 2023. godini JAVNI INTERES Raspisuje se Javni konkurs za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za sufinansiranje/finansiranje programa/projekata od javnog interesa za opštinu Kanjiža koje realizuju udruženja građana u sledećim oblastima: aktivnosti na jačanju saradnje između vladinog, nevladinog i biznis sektora, […]

Nastavi

OPŠTINA KANJIŽA – Konkurs za sufinansiranje projekata crkava i verskih zajednica na teritoriji opštine Kanjiža u 2023. godini

OPŠTINA KANJIŽA – Konkurs za sufinansiranje projekata crkava i verskih zajednica na teritoriji opštine Kanjiža u 2023. godini I Sredstva iz budžeta opštine Kanjiža u 2023. godini za sufinansiranje projekata crkava i verskih zajednica na teritoriji opštine Kanjiža dodeljuju se u visini od 2.000.000,00 (dvamiliona) dinara. II Pravo podnošenja prijave na konkurs imaju crkvene opštine […]

Nastavi

OPŠTINA KANJIŽA – Javni konkurs za dodelu sredstava za stipendiranje sportskog usavršavanja mladih talentovanih sportista amatera iz budžeta opštine Kanjiža u 2023. godini

OPŠTINA KANJIŽA Javni konkurs za dodelu sredstava za stipendiranje sportskog usavršavanja mladih talentovanih sportista amatera iz budžeta opštine Kanjiža u 2023. godini Odlukom o budžetu opštine Kanjiža za 2023. godinu („Službeni list opština Kanjiža“, br. 22/2022) obezbeđuju se sredstva za stipendiranje sportskog usavršavanja mladih talentovanih sportista amatera iz budžeta opštine Kanjiža u 2023. godini u […]

Nastavi