Konkurs za ostvarivanje prava na regresiranje putnih troškova studenata – putnika – opština Kanjiža

OPŠTINA KANJIŽA Konkurs za ostvarivanje prava na regresiranje putnih troškova studenata – putnika – opština Kanjiža Pravo na regresiranje putnih troškova ostvaruje se u 2021. godini. Pravo na regresiranje putnih troškova imaju studenti koji: 1. imaju prebivalište na teritoriji opštine Kanjiža 2. svakodnevno putuju na međumesnoj relaciji od mesta stanovanja do ustanove visokog ili višeg […]

Nastavi

Konkurs za medije u opštini Kanjiža

OPŠTINA KANJIŽA Konkurs za medije u opštini Kanjiža Predsednik opštine Kanjiža raspisuje konkurs za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja u 2020. godini NAMENA SREDSTAVA I IZNOS Sredstva za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja iz budžeta opštine Kanjiža za 2020. godinu dodeljuju se u visini od 3.500.000,00 dinara. […]

Nastavi

Konkurs za programe u kulturi u opštini Kanjiža

OPŠTINA KANJIŽA Konkurs za programe u kulturi u opštini Kanjiža Predsednik opštine Kanjiža raspisuje javni konkurs za finansiranje/sufinansiranje projekata u kulturi u 2020. godini. Sredstva za finansiranje ili sufinansiranje programa i projekata u kulturi iz budžeta opštine Kanjiža u 2020. godini dodeljuju se u visini od 2.300.000,00 dinara. Javni konkurs se odnosi na projekte u […]

Nastavi