Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za organizovanje manifestacije pod nazivom „Miholjski susreti sela“

MINISTARSTVO ZA BRIGU O SELU Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za organizovanje manifestacije pod nazivom „Miholjski susreti sela“ I. PREDMET PROGRAMA Programom dodele bespovratnih sredstava za organizovanje manifestacije pod nazivom „Miholjski susreti sela“ (u daljem tekstu: Program) utvrđeni su cilj Programa, podnosioci prijave na javni konkurs, namena sredstava, finansijski okvir, uslovi za konkurisanje, način […]

Nastavi

Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za kupovinu minibuseva za potrebe prevoza seoskog stanovništva na teritoriji Republike Srbije

MINISTARSTVO ZA BRIGU O SELU Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za kupovinu minibuseva za potrebe prevoza seoskog stanovništva na teritoriji Republike Srbije I. PREDMET PROGRAMA Programom dodele bespovratnih sredstava za kupovinu minibuseva za potrebe prevoza seoskog stanovništva na teritoriji Republike Srbije (u daljem tekstu: Program), utvrđen je predmet i cilj Programa, podnosilac prijave na […]

Nastavi

Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za kupovinu seoske kuće sa okućnicom

MINISTARSTVO ZA BRIGU O SELU Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za kupovinu seoske kuće sa okućnicom I. PREDMET PROGRAMA Programom dodele bespovratnih sredstava za kupovinu seoske kuće sa okućnicom na teritoriji Republike Srbije za 2021. godinu (u daljem tekstu: Program) utvrđeni su ciljevi Programa, subjekti koji mogu da konkurišu, namena sredstava, uslovi za učešće […]

Nastavi