Konkurs za podnošenje projekata u okviru programa UNAPREĐIVANJE DEMOKRATSKIH PRAKSI I INSTITUCIJA

FONDACIJA ZA OTVORENO DRUŠTVO, SRBIJA Konkurs za podnošenje projekata u okviru programa UNAPREĐIVANJE DEMOKRATSKIH PRAKSI I INSTITUCIJA Na konkurs se mogu podneti projekti koji: • unapređuju javnost rada i odgovornost naručilaca, kontrolnih organa i pravosuđa u planiranju, sprovođenju i kontroli javnih nabavki i procesuiranju slučajeva kršenja propisa u vezi sa javnim nabavkama; • uključuju nove […]

Nastavi

Konkurs za podnošenje projekata u okviru programa UČEŠĆE GRAĐANA U DEMOKRATSKOM UPRAVLJANJU

FONDACIJA ZA OTVORENO DRUŠTVO, SRBIJA Konkurs za podnošenje projekata u okviru programa UČEŠĆE GRAĐANA U DEMOKRATSKOM UPRAVLJANJU Na konkurs se mogu podneti projekti koji: • omogućavaju kontinuiranu komunikaciju između donosilaca odluka i organizacija civilnog društva na lokalnom, regionalnom i nacionalnom nivou i to preko platformi, konventa, mreža organizacija ili drugih institucionalizovanih ili polu-institucionalizovanih oblika učešća […]

Nastavi

Javni konkurs a podnošenje projekata u okviru programa Prevazilaženje segregativnog multikulturalizma: ka interkulturalizmu

FONDACIJA ZA OTVORENO DRUŠTVO, SRBIJA Javni konkurs a podnošenje projekata u okviru programa Prevazilaženje segregativnog multikulturalizma: ka interkulturalizmu Na konkurs se mogu podneti projekti koji: • doprinose izgradnji konsenzusa i zagovaraju usvajanje integrativnih manjinskih politika na nacionalnom i lokalnom nivou; afirmišu interkulturalizam kao instrument prevazilaženja segregativnog multikulturalizma i društvene (samo)izolacije manjina; predlažu modele i dobre […]

Nastavi