Zapis sa oznakom ‘FOND ZA MLADE TALENTE’

Konkurs za stipendiranje studija u Republici Srbiji

ESMT_EMBA_GraduationFOND ZA MLADE TALENTE

Konkurs za stipendiranje studija u Republici Srbiji

Fond za mlade talente Vlade Republike Srbije raspisao je danas konkurs za stipendiranje 1200 studenata završnih godina osnovnih akademskih i master akademskih studija.

Konkurs je otvoren za stipendiranje do 800 najboljih studenata završnih godina osnovnih akademskih studija i do 400 studenata završnih godina master akademskih studija sa visokoškolskih ustanova čiji je osnivač Republika Srbija, za školsku 2013/14 godinu.

Konkurs će trajati mesec dana, do 15. novembra.

Tekst konkursa, koji je danas objavljen u dnevnom listu „Politika“, možete preuzeti OVDE, a obavezan obrazac za konkurisanje možete preuzeti OVDE.

Konkurs za stipendiranje najboljih studenata studija drugog i trećeg stepena

dositeja logoFOND ZA MLADE TALENTE

Konkurs za stipendiranje najboljih studenata studija drugog i trećeg stepena na univerzitetima zemalja članica Evropske unije i Evropske asocijacije za slobodnu trgovinu (EFTA) i na vodećim svetskim univerzitetima za školsku 2013/14. godinu.

Konkurs je otvoren do 11. oktobra 2013. godine.

Pravo na stipendiju imaju studenti koji upisuju studije drugog i trećeg stepena na univerzitetima zemalja članica Evropske unije i Evropske asocijacije za slobodnu trgovinu (EFTA) i na vodećim svetskim univerzitetima.

Konkurs je objavljen u dnevnom listu „Politika“, kao i na zvaničnim internet prezentacijama Ministarstva omladine i sporta – www.mos.gov.rs i Fonda za mlade talente – www.dositeja.rs , na omladinskom portalu „Zamisli život“ i fejsbuk stranici Fonda za mlade talente.

Tekst konkursa, obavezan obrazac za prijavu na konkurs i Spisak vodećih svetskih univerziteta možete preuzeti ovde.

Fond za mlade talante je od svog osnivanja 2008. godine do danas nagradio i stipendirao više od 10800 srednjoškolaca i studenata, a za te potrebe utrošeno je preko 2,8 milijardi dinara. Vlada Republike Srbije i Ministarstvo omladine i sporta su kroz aktivnosti i konkurse Fonda za mlade talente stipendirali više od 1500 studenata koji su svoje studije nastavili na prestižnim univerzitetima u inostranstvu a za te namene je utrošeno više od 1.2 milijarde dinara.

Konkurs za stipendiranje najboljih studenata

FOND ZA MLADE TALENTE REPUBLIKE SRBIJE

Konkurs za stipendiranje najboljih studenata završnih godina: osnovnih akademskih studija ili diplomskih akademskih studija-master ili integrisanih akademskih studija sa visokoškolskih ustanova čiji je osnivač Republika Srbija, za školsku 2010/11. godinu

USLOVI KOJE KANDIDATI TREBA DA ISPUNjAVAJU SU:

- da su državljani Republike Srbije ili da imaju status izbeglice;

- da imaju prebivalište u Republici Srbiji, odnosno boravište – za lica koja imaju status izbeglice;

- za studente završnih godina da im je prosečna ocena najmanje 8,50 u toku prethodnih godina studija, a za studente diplomskih akademskih studija-master da je prosečna ocena najmanje 8,50 sa osnovnih akademskih studija;

- da su položili sve ispite sa svih prethodnih godina studija;

- da nisu navršili 25 godina života – za studente osnovnih akademskih studija, odnosno da nisu navršili 27 godina života – za studente diplomskih akademskih studija-master i studente integrisanih akademskih studija, zaključno sa datumom zatvaranja konkursa;

- da su u školskoj 2010/11. godini upisani u završnu godinu osnovnih akademskih studija ili diplomskih akademskih studija-master ili integrisanih akademskih studija fakulteta i univerziteta čiji je osnivač Republika Srbija.

DOKUMENTACIJA KOJU SU KANDIDATI KOJI UPISUJU ZAVRŠNU GODINU OSNOVNIH AKADEMSKIH ILI INTEGRISANIH AKADEMSKIH STUDIJA OBAVEZNI DA DOSTAVE:

- popunjen, svojeručno potpisan, obavezni obrazac prijave za konkurs (obrazac prijave se nalazi na vebsajtu Ministarstva omladine i sporta www.mos.gov.rs a može se i preuzeti u Ministarstvu omladine i sporta, Bulevar Mihaila Pupina 2, Palata Srbija, istočno krilo, kancelarija 338/III);

-  uverenje o državljanstvu (ne starije od šest meseci);

-  fotokopija važeće lične karte, odnosno dokumenta kojim se dokazuje status izbeglice;

- potvrda fakulteta da su u školskoj 2010/11. godini upisani u završnu godinu osnovnih akademskih studija ili integrisanih akademskih studija fakulteta i univerziteta čiji je osnivač Republika Srbija;

- original ili overenu fotokopiju dokumenta (dokumenata) izdatih od strane fakulteta kojim (kojima) se potvrđuje:

-  da  su  položili  sve  ispite  iz  prethodnih  godina  studija  sa  navedenom  ukupnom prosečnom ocenom;

- školska  godina  u kojoj su prvi put  upisani  na osnovne  akademske  ili  integrisane akademske studije;

-  koliko semestara traju studije koje pohađaju.

DOKUMENTACIJA KOJU SU KANDIDATI KOJI UPISUJU ZAVRŠNU GODINU DIPLOMSKIH AKADEMSKIH STUDIJA – MASTER OBAVEZNI DA DOSTAVE:

- popunjen, svojeručno potpisan, obavezni obrazac prijave za konkurs (obrazac prijave se nalazi na vebsajtu Ministarstva omladine i sporta www.mos.gov.rs a može se i preuzeti u Ministarstvu omladine i sporta, Bulevar Mihaila Pupina 2, Palata Srbija, istočno krilo, kancelarija 338/III);

-  uverenje o državljanstvu (ne starije od šest meseci);

-  fotokopija važeće lične karte, odnosno dokumenta kojim se dokazuje status izbeglice;

- potvrda fakulteta da su u školskoj 2010/11. godini upisani u završnu godinu diplomskih akademskih studija – master fakulteta i univerziteta čiji je osnivač Republika Srbija;

- overenu fotokopiju diplome ili uverenja o završenim osnovnim akademskim studijama sa prosečnom ocenom;

- za studente koji upisuju završnu godinu diplomskih akademskih studija-master koje traju dve godine original ili overenu fotokopiju dokumenta izdatog od strane fakulteta kojom se potvrđuje da su položili sve ispite sa prve godine diplomskih akademskih studija-master, koji su predviđeni za polaganje u toku prve godine studija.

Studenti koji dobiju stipendiju imaju obavezu da rade u Republici  Srbiji  najmanje pet  godina  po  završetku  studija,  u skladu sa  tačkom  4. Odluke o obrazovanju Fonda za mlade talente.

U zavisnosti od visine sredstava u budžetu Republike Srbije, Fond će utvrditi broj i visinu stipendija koje će se isplatiti za nastavne mesece za školsku 2010/11. godinu.

NAČIN PRIJAVLjIVANjA NA KONKURS:

Sva obavezna dokumentacija dostavlja se isključivo preporučenom poštom ili neposredno predaje na pisarnici Uprave za zajedničke poslove Republičkih organa, Novi Beograd, Bulevar Mihaila Pupina 2, istočno krilo, na sledeću adresu:

MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA
FOND ZA MLADE TALENTE
BULEVAR MIHAILA PUPINA 2
11070 NOVI BEOGRAD

Na koverti ispod adrese Ministarstva obavezno napisati: „Fond za mlade talente- Konkurs za stipendiranje završnih godina studija u Republici Srbiji za šk. 2010/11. godinu“.

Prijave na konkurs se dostavljaju do 1. novembra 2010. godine.

Sve dodatne informacije možete dobiti putem elektronske pošte: ili putem telefona: 011-311-0785 svakog radnog dana u periodu od 9:00 do 12:00 časova. Sve informacije o konkursu biće objavljene na vebsajtu www.mos.gov.rs i portalu www.zamislizivot.org

Konkurs za dodelu nagrada učenicima srednjih škola i studentima

FOND ZA MLADE TALENTE
Konkurs za dodelu nagrada učenicima srednjih škola i studentima za postignute izuzetne uspehe na domaćim i međunarodnim takmičenjima u toku 2008. godine

Fond za mlade talente Republike Srbije nagrađuje učenike srednjih škola i studente za postignute izuzetne uspehe na republičkim i međunarodnim (međunarodna regionalna, evropska, svetska) takmičenjima u toku 2008. godine.

USLOVI KOJE KANDIDATI/KINJE TREBA DA ISPUNJAVAJU SU:

  • Da su državljani/ke Republike Srbije ili imaju status izbeglica;
  • Da imaju prebivalište u Republici Srbiji, odnosno boraviš

    te – za lica koja imaju status izbeglica;

  • Da nisu navršili 25 godina života do 31.12.2008. godine;
  • Da su u periodu od 1. januara 2008. godine do 31. decembra 2008. godine osvojili jedno od prva tri mesta/nagrade na međunarodnim (međunarodna regionalna, evropska, svetska) ili republičkim takmičenjima u pojedinačnoj konkurenciji koja su priznata od strane Ministarstva prosvete;
  • Da su u vreme osvajanja nagrade imali status učenika srednjih škola ili studenata fakulteta/univerziteta koji imaju sedište na teritoriji Republike Srbije.

Prijave na konkurs se dostavljaju do 9. marta 2009. godine

zp8497586rq