Zapis sa oznakom ‘EVROPSKA UNIJA’

Poziv u okviru programa Kultura – linija 1.1 Višegodišnji projekti saradnje

EVROPSKA UNIJA

Poziv u okviru programa Kultura – linija 1.1 Višegodišnji projekti saradnje

•    Naslov programa: Program Kultura
•    Donator / institucija koja je objavila poziv: Evropska unija
•    Tema (ciljevi / prioriteti programa): Program Kultura je osnovan u cilju poboljšanja  oblasti kulture i kulturne baštine zajedničke za Evropljane, kroz razvoj aktivnosti saradnje među kulturnim operaterima iz zemalja pokrivenih Programom, u pogledu uspostavljanja evropskog državljanstva.

Program ima više linija, a ovaj poziv je objavljen u okviru linije 1.1 Multi-annual cooperation projects. Cilj poziva jeste podsticanje višegodišnjih, transnacionalnih veza između najmanje 6 kulturnih operatera iz najmanje 6 zemalja pokrivenih Programom, za saradnju i rad sa ciljem razvoja zajedničkih kulturnih aktivnosti u periodu od 3 do 5 godina.
•    Aplikanti: Aplikanti iz Srbije su ravnopravni učesnici Programa Kultura. Program je otvoren za sve vrste kulturnih operatera, ukoliko deluju kao neprofitne organizacije.
•    Finansiranje: Godišnja sredstva opredeljenja programom kreću se između 200.000 i 500.000 EUR, pri čemu učešće Programa ograničeno na najviše 50% opravdanih troškova.
•    Trajanje projekta: Najamnje 36, a najviše 60 meseci.
•    Rok za prijavu: 5. oktobar 2011. godine.
•    Internet adresa / email: http://eacea.ec.europa.eu/culture/funding/2011/call_strand_11_2011_en.php

Odgovarajuću dokumentaciju možete preuzeti i sa našeg sajta.

 

Izvor: Regionalna agencija za ekonomski razvoj

Poziv u okviru programa Kultura – linija 1.2.2 Projekti saradnje

EVROPSKA UNIJA

Poziv u okviru programa Kultura – linija 1.2.2 Projekti saradnje

•    Naslov programa: Program Kultura
•    Donator / institucija koja je objavila poziv: Evropska unija
•    Tema (ciljevi / prioriteti programa): Program Kultura je osnovan u cilju poboljšanja  oblasti kulture i kulturne baštine zajedničke za Evropljane, kroz razvoj aktivnosti saradnje među kulturnim operaterima iz zemalja pokrivenih Programom, u pogledu uspostavljanja evropskog državljanstva.

Program ima više linija, a ovaj poziv je objavljen u okviru linije 1.2.1 Cooperation projects. Poziv ima za cilj da podrži aktivnosti saradnje između najmanje 3 kulturna operatera koja dolaze iz najmanje 3 zemlje podržane Programom, u periodu ne dužem od dve godine.

•    Aplikanti: Aplikanti iz Srbije su ravnopravni učesnici Programa Kultura. Program je otvoren za sve vrste kulturnih operatera, ukoliko deluju kao neprofitne organizacije.
•    Finansiranje: Godišnja sredstva opredeljenja programom kreću se između 50.000 i 200.000 EUR, pri čemu učešće Programa ograničeno na najviše 50% opravdanih troškova.
•    Trajanje projekta: Najviše 24 meseca.
•    Rok za prijavu: 5. oktobar 2011. godine.
•    Internet adresa / email: http://eacea.ec.europa.eu/culture/funding/2011/call_strand_121_2011_en.php

Odgovarajuću dokumentaciju možete preuzeti i sa našeg sajta.

 

Izvor: Regionalna agencija za ekonomski razvoj

Poziv u okviru programa Kultura – linija 1.3.6 Evropski kulturni festivali

EVROPSKA UNIJA

Poziv u okviru programa Kultura – linija 1.3.6 Evropski kulturni festivali

•    Naslov programa: Program Kultura
•    Donator / institucija koja je objavila poziv: Evropska unija
•    Tema (ciljevi / prioriteti programa): Program Kultura je osnovan u cilju poboljšanja  oblasti kulture i kulturne baštine zajedničke za Evropljane, kroz razvoj aktivnosti saradnje među kulturnim operaterima iz zemalja pokrivenih Programom, u pogledu uspostavljanja evropskog državljanstva.

Program ima više linija, a ovaj poziv je objavljen u okviru linije 1.3.6 European cultural festivals. Cilj poziva jeste podrška kulturnim festivalima sa evropskom dimenzijom, a koji su saglasju sa opštim ciljevima Programa (mobilnost stručnjaka, cirkulacija poslova i međukulturni dijalog).

•    Aplikanti: Aplikanti iz Srbije su ravnopravni učesnici Programa Kultura. Program je otvoren za sve vrste kulturnih operatera, ukoliko deluju kao neprofitne organizacije.
•    Finansiranje: Maksimalni iznos granta je 100.000 EUR, pri čemu učešće Programa ograničeno na najviše 60% opravdanih troškova.
•    Trajanje projekta: Najviše 12 meseci.
•    Rok za prijavu: 3. novembar 2011. godine.
•    Internet adresa / email: http://eacea.ec.europa.eu/culture/funding/2011/call_strand_136_2011_en.php

Odgovarajuću dokumentaciju možete preuzeti i sa našeg sajta.

Izvor: Regionalna agnecija za ekonomski razvoj

Poziv u okviru programa Kultura – linija 3.2 projekti saradnje među organizacijama uključenim u analize kulturne politike

EVROPSKA UNIJA

Poziv u okviru programa Kultura – linija 3.2 projekti saradnje među organizacijama uključenim u analize kulturne politike

•    Naslov programa: Program Kultura
•    Donator / institucija koja je objavila poziv: Evropska unija
•    Tema (ciljevi / prioriteti programa): Program Kultura je osnovan u cilju poboljšanja  oblasti kulture i kulturne baštine zajedničke za Evropljane, kroz razvoj aktivnosti saradnje među kulturnim operaterima iz zemalja pokrivenih Programom, u pogledu uspostavljanja evropskog državljanstva.

Program ima više linija, a ovaj poziv je objavljen u okviru linije 3.2 – Cooperation projects between organisations involved in cultural policy analysis. Ovaj poziv ima za cilj da pruži podršku projektima saradnje između privatnih ili javnih organizacija (kao što su odeljenja (službe) za kulturu nacionalnih, regionalnih i lokalnih uprava, kulturne fondacije, službe univerziteta zadužene za oblast kulture, profesionalne organizacije i mreže) koje imaju direktna i praktična iskustva u analizama, ocenjivanju ili proceni uticaja kulturnih politika na lokalnom, regionalnom, nacionalnom i/ili evropskom nivou, a koje se odnose na jedan ili više ciljeva Evropske agende za kulturu:

  • Promocija kulturnih razlika i međukulturni dijalog
  • Promocija kulture kao katalizatora kreativnosti u okviru Lisabonske strategije za rast i radna mesta.
  • Promocija kulture kao vitalnog elementa u međunarodnim odnosima Unije, primenjujući UNESCO konvenciju zaštite i promocije raznolikosti kulturnih izraza

•    Aplikanti: Aplikanti iz Srbije su ravnopravni učesnici Programa Kultura. Program je otvoren za sve vrste kulturnih operatera, ukoliko deluju kao neprofitne organizacije.
•    Finansiranje: Maksimalni iznos granta je 120.000 EUR na godišnjem nivou, pri čemu učešće Programa ograničeno na najviše 60% opravdanih troškova.
•    Trajanje projekta: Najmanje 12 meseci, a najviše 24 meseca.
•    Rok za prijavu: 5. oktobar 2011. godine.
•    Internet adresa / email:    http://eacea.ec.europa.eu/culture/funding/2011/call_strand_32_2011_en.php

Odgovarajuću dokumentaciju možete preuzeti i sa našeg sajta.

Izvor: Regionalna agencija za ekonomski razvoj

Prekogranicna saradnja Srbija-Rumunija

EVROPSKA UNIJA
Konkurs – Prekogranicna saradnja Srbija-Rumunija

Evropska unija je izdvojila 10,4 miliona evra bespovratnih sredstava za finansiranje projekata prekogranične saradnje između Republike Srbije i Rumunije

30. april 2009. godine

Ministartvo finansija Republike Srbije i Ministarstvo regionalnog razvoja i stanovanja Rumunije objavili su prvi poziv za dostavljanje predloga projekata u okviru Programa prekogranične sardnje Rumunija-Srbija IPA 2007-2013 finansiranog iz Instrumenta za predpristupnu pomoć Evropske unije (IPA) za 2007/2008. godinu. Program sufinansirajue zemlje učesnice pokazujući time posvećenost ostvarivanju ciljeva prekogranične saradnje, kao i spremnost i odlučnost u preuzimanju obaveza koje proizilaze iz Programa.

Cilj Programa je dostizanje uravnoteženog i održivog društveno-ekonomskog razvoja u pograničnim oblastima Republike Srbije i Rumunije kroz povećanje sveukupne konkurentnosti regionalne privrede i unapređenje kvaliteta životnog standarda građana.

Programom su definisana tri oblasti intervencije: ekonomski i društveni razvoj, zaštita životne sredine i reagovanje u vanrednim situacijama, akcije «ljudi-ljudima».

Ukupan iznos raspoloživih EU sredstava za ovaj poziv iznosi 10.419.132 evra, a vrednost pojedinačnih donacija kreće se u rasponu od 30.000 evra do 1.000.000 evra, u zavisnosti od prirode projekta. Visina donacije ne sme prelaziti 85% od ukupnih vrednosti projekta, ostali troškovi padaju na teret korisnika donacije. Maksimalna vreme za realizaciju projektnih aktivnosti u slučaju većih infrastrukturnih projekata iznosi 24 meseca. Predloge projekata mogu podnositi sva pravna, neprofitna lica koja su registrovana na teritoriji koja je obuhvaćena Programom (Severnobanatski, Srednjebanatski, Južnobanatski, Braničevski i Borski upravni okrug na teritoriji Republike Srbije i županije Timiš, Karaš-Severin i Mehedinci na teritoriji Rumunije).

G-đa Lazarević je posebno istakla da su IPA programi prekogranične saradnje odlična priprema za sve relevantne subjkete na terirtoriji Republike Srbije za buduće programe koji će se sprovoditi po pravilima i procedurama strukturnih fondova.

Sve informacije o uslovima učestvovanja na konkursu kao i prijavna dokumentacija mogu se naći na internet adresama: www.romania-serbia.net i www.evropa.gov.rs.

Konkurs je otvoren do 29. jula 2009. godine.

zp8497586rq