III otvoreni poziv REINFORCING (Poziv za inkubatore)

Konkursi

III otvoreni poziv REINFORCING (Poziv za inkubatore)

Rok: 26. septembar 2024. 17:00 (po briselskom vremenu)

Ukupno raspoloživo finansiranje: 480.000,00 €

REINFORCING je preko potrebno evropsko centralno čvorište za otvorene i odgovorne R&I. Platforma projekta je polazna tačka za znanje, obuku, veštine i izgradnju kapaciteta za organizacije zainteresovane da započnu ili nastave svoj put ka stvaranju inkluzivnog R&I ekosistema. Štaviše, projekat pruža jedinstvene mogućnosti umrežavanja za organizacije, institucije i teritorije zainteresovane da postanu deo evropskog ekosistema koji transformiše R&I sistem približavajući ga društvu i društvenim potrebama.

Ovaj otvoreni poziv ima za cilj podršku organizacijama i teritorijama aktivnim u doprinosu evropskim misijama angažovanjem relevantnih aktera, uključujući građane, u procese istraživanja i inovacije i politike povezane sa jednom od misija EU. Konzorcijumi koji se prijavljuju na ovaj otvoreni poziv treba da budu u stanju da pokažu da su aktivni u jednoj od misija EU opisanih u nastavku.
Evropske misije su deo programa Evropske unije Horizont Evropa, osmišljenog da se uhvati u koštac sa nekim od najvećih izazova sa kojima se suočava naš svet. Ove misije imaju za cilj postizanje konkretnih rezultata do 2030. godine, fokusirajući se na oblasti ključne za buduću dobrobit Evrope i planete. Pet glavnih misija su:
1. Prilagođavanje klimatskim promenama: Cilj je da se podrži najmanje 150 evropskih regiona i zajednica da postanu otporni na klimu do 2030. godine, kroz prilagođena rešenja i transformativne strategije.
2. Rak: nastojanje da se poboljša život za više od 3 miliona ljudi do 2030. godine kroz bolju prevenciju, dijagnozu, lečenje i sisteme podrške, kao i smanjenju nejednakosti u lečenju raka širom Evrope.
3. Obnova stanja okeana i voda: Fokusirani na obnavljanje zdravlja okeana, mora i voda borbom protiv zagađenja, promovisanjem praksi održive plave ekonomije i zaštitom biodiverziteta do 2030.
4. Klimatski neutralni i pametni gradovi: Cilj je da se stvori 100 klimatski neutralnih i pametnih gradova do 2030. godine, koji će služiti kao središta za eksperimentisanje i inovacije koje će drugi gradovi slediti.
5. Zdravlje zemljišta i hrane: Težnja da se osigura da najmanje 75% zemljišta u EU bude zdravo za hranu, ljude, prirodu i klimu do 2030. godine, naglašavajući održivu poljoprivredu i prakse upravljanja zemljištem.

Angažovanje više zainteresovanih strana, uključujući građane, je kamen temeljac evropskih misija, koji odražava posvećenost demokratiji, iluzivnosti i kolektivnoj akciji u rešavanju velikih društvenih izazova. Evropska unija prepoznaje da direktno uključivanje građana u osmišljavanje, implementaciju i evaluaciju misija ne samo da povećava njihovu efikasnost, već́ i podstiče osećaj vlasništva i odgovornosti u javnosti. Aktivnim angažovanjem različitih zainteresovanih strana i društvenih aktera, uključujući građane, misije EU imaju za cilj da iskoriste različite perspektive, obezbede transparentnost i izgrade poverenje, što na kraju dovodi do održivijih i efikasnijih rešenja.

Link: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/competitive-calls-cs/7901?isExactMatch=true&status=31094502&order=DESC&pageNumber=1&pageSize=50&sortBy=startDate