Zapis sa oznakom ‘EVROPSKA UNIJA’

Poziv u okviru programa Evropa za građane – Mreže gradova pobratima

EVROPSKA UNIJA

Poziv u okviru programa Evropa za građane – Mreže gradova pobratima

•    Naslov programa: Evropa za građane
•    Donator / institucija koja je objavila poziv: Evropska unija
•    Tema (ciljevi / prioriteti programa): Glavna svrha ovog programa jeste premostitii jaz između građana i EU finansijskim pomoćnim sredstvima kojim se potpomažu aktivna evropska građanska prava. Namenjen je podsticanju saradnje građana i njihovih organizacija iz različitih zemalja.

Poziv je otvoren u okviru Akcije 1 – Aktivni građani za Evropu i prateće mere 1.2 – Mreže gradova pobratima.

Lokalne vlasti se redovno suočavaju sa novim problemima i učestvuju u implementaciji različitih politika, koje su često povezane sa razvijanjem politike na evropskom nivou. Umrežavanje opština po pitanju zajedničkih interesovanja pokazalo se kao važno sredstvo  za omogućavanje informativnih rasprava i razmenu dobre prakse.

Pobratimljenje je čvrsta veza koja spaja opštine; dakle, potencijal mreža koje su stvorene serijama veza gradova pobratima treba da se koriste za razvijanje tematske dugotrajne saradnje. Evropska komisija podržava razvijanje takvih mreža, koje su važne za omogućavanje strukturne, intenzivne i višestruke saradnje i koje, na taj način, doprinose maksimiziranju uticaja programa.

Očekuje se da Projekti mreža pobratimljenih gradova:
•    Integrišu spektar aktivnosti oko zajedničkih interesa subjekta(ata)  koji će se adresirati u kontekstu  prioriteta programa i biti od značaja za evropske integracije;
•    Proizvedu sredstva komunikacije u kontekstu ovih događaja, a u cilju promovisanja strukturnog i održivog tematskog umrežavanja i diseminacije rezultata akcija;
•    Definišu ciljne grupe za koje su odabrane teme posebno važne i aktivno uključuju članove zajednice u datu oblast (tj. stručnjake, lokalna udruženja, građane i udruženja građana kojih se ova tema direktno tiče, itd.);
•    Posluže kao osnova za buduće inicijative i akcije između gradova koji učestvuju po pitanju zadatih tema ili budućih tema od zajedničkog interesa.

•    Aplikanti: Mogući aplikanti su
o    Gradovi/opštine ili njihove zajednice ili mreže pobratimi;
o    Ostali nivoi lokalnih/regionalnih vlasti;
o    Federacije/udruženja lokalnih vlasti.

Projekat mora da uključi opštine iz najmanje 4 zemlje učesnice od kojih je namanje jedna članica EU.
•    Finansiranje: Najniži iznos granta je 10000 EUR, a najviši 150000 EUR.
•    Trajanje projekta: Maksimalno trajanje projekta je 24 meseca.
•    Rok za prijavu: 15. februar 2012. godine
•    Internet adresa / email: http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/funding/2012/index_en.php

Izvor

Program za celoživotno učenje – Javni poziv za projekte u okviru potprograma Comenius, Leonardo da Vinci, Erazmus i Gruntvig

EVROPSKA UNIJA

Program za celoživotno učenje – Javni poziv za projekte u okviru potprograma Comenius, Leonardo da Vinci, Erazmus i Gruntvig

•    Naslov programa: Program za celoživotno učenje – Javni poziv za projekte u okviru potprograma Comenius, Leonardo da Vinci, Erazmus i Gruntvig
•    Donator / institucija koja je objavila poziv: Evropska unija
•    Tema (ciljevi / prioriteti programa): Program za celoživotno učenje (LLP) predstavlja program saradnje u oblasti obrazovanja Evropske unije kojim se podržava razvoj svih nivoa obrazovanja. Cilj LLP je stvaranje društva znanja, održivi ekonomski razvoj, jača društvena kohezija u Evropi. Program podržava saradnju obrazovnih institucija, mobilnost učesnika obrazovnog procesa, te priprema učestvovanja u evropskom tržištu rada.

Poziv je otvoren u okviru 4 potprograma:
•    Comenius koji se odnosi na predškolsko, osnovno i opšte srednje obrazovanje
•    Leonardo da Vinci koji se tiče svih aspekata srednjeg stručnog obrazovanja
•    Erazmus koji se odnosi na aktivnosti u okviru visokog obrazovanja i
•    Gruntvig koji se odnosi na obrazovanje odraslih.
Učesnicima iz Republike Srbije su dostupni tzv centralizovani delovi potprograma koji se odnose na multilateralne projekte, mreže i pridružene mreže.
•    Aplikanti: Sve vrste obrazovnih ustanova, resorna ministarstva, nevladine organizacije, preduzeća, privredne komore, ustanove neformalnog obrazovanja, škole stranih jezika i sve ostale organizacije koje na bilo koji način mogu doprineti realizaciji ciljeva projekta.
•    Finansiranje: U zavisnosti od potprograma. Maksimalno učešće EU jeste do 75% projekta.
•    Trajanje projekta: Od jedne do tri godine
•    Rok za prijavu: 2. februar 2012. godine
•    Internet adresa / email: http://eacea.ec.europa.eu/llp/funding/2012/index_en.php

Link

Izvor

Program za celoživotno učenje – Javni poziv za projekte u okviru Transverzalnih potprograma

EVROPSKA UNIJA

Program za celoživotno učenje – Javni poziv za projekte u okviru Transverzalnih potprograma

•    Naslov programa: Program za celoživotno učenje – Javni poziv za projekte u okviru Transverzalnih potprograma
•    Donator / institucija koja je objavila poziv: Evropska unija
•    Tema (ciljevi / prioriteti programa): Program za celoživotno učenje (LLP) predstavlja program saradnje u oblasti obrazovanja Evropske unije kojim se podržava razvoj svih nivoa obrazovanja. Cilj LLP je stvaranje društva znanja, održivi ekonomski razvoj, jača društvena kohezija u Evropi.

Transverzalni potprogram je deo Programa za celoživotno učenje koji povezuje različite nivoe obrazovanja i čine ga projekti za podršku obrazovanju Roma, projekti za unapređenje nastave stranih jezika, za primenu informacionih i komunikacionih tehnologija u obrazovanju, za postizanje sinergije već finansiranih projekata i širenje dobrih praksi i mreže za razmenu dobrih praksi u oblasti celoživotnog učenja.

•    Aplikanti: Sve vrste obrazovnih ustanova, resorna ministarstva, nevladine organizacije, preduzeća, privredne komore, ustanove neformalnog obrazovanja, škole stranih jezika i sve ostale organizacije koje na bilo koji način mogu doprineti realizaciji ciljeva projekta
•    Finansiranje: Od 150000 do 200000 EUR godišnje
•    Trajanje projekta: Od dve do tri godine
•    Rok za prijavu: 1. mart 2012. godine
•    Internet adresa / email: http://eacea.ec.europa.eu/llp/funding/2012/index_en.php

Link

Izvor

Program za celoživotno učenje – Javni poziv za projekte u okviru potprograma Jean Monnet

EVROPSKA UNIJA

Program za celoživotno učenje – Javni poziv za projekte u okviru potprograma Jean Monnet

•    Naslov programa: Program za celoživotno učenje – Javni poziv za projekte u okviru potprograma Jean Monnet
•    Donator / institucija koja je objavila poziv: Evropska unija
•    Tema (ciljevi / prioriteti programa): Program za celoživotno učenje (LLP) predstavlja program saradnje u oblasti obrazovanja Evropske unije kojim se podržava razvoj svih nivoa obrazovanja. Cilj LLP je stvaranje društva znanja, održivi ekonomski razvoj, jača društvena kohezija u Evropi.

Jean Monnet koji se odnosi na Evropske integracije i koji obuhvata 3 ključne aktivnosti: tzv Jean Monnet aktivnosti (Jean Monnet moduli, Jean Monnet katedre, Ad personam Jean Monnet katedre, centri izuzetnosti, informativne i istraživačke aktivnosti, informativne i istraživačke aktivnosti u vezi sa izučavanjem EU u školama, udruženja profesora i istraživača stručnjaka za EU, multilateralne istraživačke grupe), podršku evropskim institucijama i podršku evropskim asocijacijama.

Jean Monnet projekti su namenjeni visokoškolskim institucijama unutar i izvan EU, ali i asocijacijama profesora i istraživača, kao i Evropskim asocijacijama koje su aktivne u domenu obrazovanja i obuka na evropskom nivou i šire. Svi Jean Monnet projekti dele se na projekte koji se odnose na izvođenje nastave i projekte koji se odnose na naučnu i istraživačku delatnost.

Institucije iz Srbije mogu da konkurišu za svih 7 vrsta projekata prvog dela potprograma.

•    Aplikanti: Sve vrste obrazovnih institucija kao i različite institucije i organizacije koje su od značaja za obrazovanje i obuke.
•    Finansiranje: Maksimalno učešće EU jeste do 75% projekta.
•    Trajanje projekta: Od jedne do tri godine
•    Rok za prijavu: 15. februar 2012. godine
•    Internet adresa / email: http://eacea.ec.europa.eu/llp/funding/2012/index_en.php

Link

Izvor

Konkurs u okviru Programa za celoživotno učenje

EVROPSKA UNIJA

Konkurs u okviru Programa za celoživotno učenje

•    Naslov programa: Program za celoživotno učenje
•    Donator / institucija koja je objavila poziv: Evropska unija
•    Tema (ciljevi / prioriteti programa): Evropska komisija je otvorila novi konkurs za projekte u okviru svih potprograma koji čine Program celoživotnog učenja.

Pregled potprograma koji se odnose na sve nivoe obrazovanja
•    Komenijus (Comenius) – program za opšte obrazovanje, aktivnosti u školama do (i uključujući) nivoa srednjih škola; kroz njega se mogu podržati školska partnerstva počev od jednostavne razmene materijala i informacija između škola, do saradnje u nekim temama u kurikulumu, kao i razmene nastavnika i učenika.
•    Erazmus (Erasmus) – program za sve obrazovne aktivnosti kao i obuke na nivou visokog obrazovanja; Erazmus postoji još od 1987. i jedna je od najpoznatijih EU inicijativa u domenu obrazovanja. Zahvaljujući ovom programu studenti mogu provesti do godinu dana studirajući u nekoj drugoj zemlji učesnici programa (trenutno ih je 32 – sve zemlje EU plus Norveška, Lihtenštajn, Island, Švajcarska i Turska) a da im se taj studijski boravak prizna kod kuće.
•    Leonardo da Vinči (Leonardo da Vinci) – tiče se svih aspekata srednjeg stručnog obrazovanja i obuka; podržava nacionalne strategije za srednje stručno obrazovanje finansirajući niz međunarodnih projekata kojima se stvaraju partnerstva, unapređuje kvalitet, podstiču inovacije i promoviše evropska dimenzija u stručnom obrazovanju.

Pored toga LLP inkorporira i tzv. Transverzalni program u kojem su četiri ključne aktivnosti koje se dotiču svih segmenata programa. To su teme koje se bave:
o    razvojem obrazovnih politika (ključna aktivnost 1),
o    specifičnih kurseva za učenje stranih jezika (ključna aktivnost 2),
o    aktivnosti vezane za informacione tehnologije u obrazovanju kad se ove nalaze van specifičnih programa (ključna aktivnost 3)
o    i dalekosežnije aktivnosti za diseminaciju rezultata i primera dobre prakse projekata (ključna aktivnost 4).
•    Žan Mone (Jean Monnet) je takođe deo LLP programa. Žan Mone projekti nude mogućnost finansijske podrške osnivanju Žan Mone katedri (Jean Mone chairs), kurseva i modula u oblasti EU prava, ekonomije, političkih studija o osnivanja EU i istorije EU integracija.
Republika Srbije je (slično kao i Makedonija i Albanija) potvdila svoju nameru da učestvuje u Programu celoživotnog učenja i u toku je procedura po čijem okončanju će joj biti omogućeno da učestvuja kao punopravna učesnica Programa u centralizovanim delovima Programa.

•    Aplikanti: Fizička i pravna lica aktivna u oblasti obrazovanja i treninga.
•    Finansiranje: Najviše 25.000 EUR po jednom projektu.
•    Trajanje projekta: U zavisnosti od tipa projekta (pogledati dokumentaciju)
•    Rok za prijavu: Rokovi za podnošenje predloga projekata u kojima institucije iz Srbije mogu da učestvuju su sledeći:
•    za centralizovane delove potprograma Komenijus, Erazmus, Gruntvig i Leonardo da Vinči (multilateralni projekti, mreže i prateće mere) rok je 2. februar 2012. godine;
•    za centralizovane delove Transverzalnog potprograma rok je 1. mart 2012. godine.
•    Internet adresa / email: http://eacea.ec.europa.eu/llp/funding/2012/index_en.php

Odgovarajuću dokumentaciju možete preuzeti OVDE

Izvor:www.redasp.rs

Poziv u okviru programa PROGRESS

EVROPSKA UNIJA

Poziv u okviru programa PROGRESS

•    Naslov programa: PROGRESS
•    Donator / institucija koja je objavila poziv: Evropska unija
•    Tema (ciljevi / prioriteti programa): Ovaj poziv pruža potencijalnim aplikantima mogućnost razvijanja društveno eksperimentalnih projekata, u skladu sa sledećim protokolima/koracima:
•    Kreiranje politike intervencije: detaljan opis logički organizovanog skupa akcija predviđenih u okviru politike reforme koje bi trebalo obezbediti. Treba obezbediti da inicijative, mogućnosti i ograničenja sa kojima se populacija suočava budu identifikovane i opisane.
•    Dizajn eksperimentalne metode: prednost će biti data metodi slučajnog odabira kojom se nasumice biraju korisnici politike/intervencija. Očekivani rezultati intervencija treba da budu jasni i merljivi i da služe za određivanje stepena uspešnosti politike intervencija.
•    Lekcije za kreiranje politike: Detaljne analize i interpretacija rezultata treba da se razviju u cilju donošenja zajedničkih zaključaka o potencijalima testiranih politika uzimajući u obzir elemente, kao što su kontekst u kome politika treba da se implementira, izvodljivost, prihvatljivost i vremenski okvir predloženih rešenja.
Ovaj poziv za dostavljanje predloga projekata fokusira se na intervencije javnih politika i iz tog razloga je upućen kreatorima politika na nacionalnom, regionalnom i lokalnom nivou. Međutim, društveno eksperimentianje nije moguće realizovati bez učešća drugih stakeholdera, poput javnih institucija, organizacija civilnog društva, privatnih preduzeća, naučnika i praktičara u oblastima kreiranja, primene i ocenjivivanja projekata.
•    Aplikanti: Potrebno je obezbediti partnerstvo sačinjeno od članica najamnje dve grupe: javnih instirucija, državnih/polu-državnih agencija na nacionalnom, regionalnom ili lokalnom nivou i najmanje jedne organizacije ciivilnog društva. Preporučuje se, u cilju osnažavanja partnerstva, i uključivanje akademskih struktura i privatnog biznisa.
•    Finansiranje: Ukupan budžet poziva iznosi 3500000 EUR. Maksimalno učešće programa po jednom projektu iznosi 80%.
•    Trajanje projekta: Najmanje 18, a najviše 24 meseca.
•    Rok za prijavu: 15. decembar 2011. godine.
•    Internet adresa / email: http: http://ec.europa.eu

Odgovarajuću dokumentaciju možete preuzeti i sa našeg sajta.

Izvor: www.redasp.rs

Poziv u okviru programa Kultura – linija 1.1 Višegodišnji projekti saradnje

EVROPSKA UNIJA

Poziv u okviru programa Kultura – linija 1.1 Višegodišnji projekti saradnje

•    Naslov programa: Program Kultura
•    Donator / institucija koja je objavila poziv: Evropska unija
•    Tema (ciljevi / prioriteti programa): Program Kultura je osnovan u cilju poboljšanja  oblasti kulture i kulturne baštine zajedničke za Evropljane, kroz razvoj aktivnosti saradnje među kulturnim operaterima iz zemalja pokrivenih Programom, u pogledu uspostavljanja evropskog državljanstva.

Program ima više linija, a ovaj poziv je objavljen u okviru linije 1.1 Multi-annual cooperation projects. Cilj poziva jeste podsticanje višegodišnjih, transnacionalnih veza između najmanje 6 kulturnih operatera iz najmanje 6 zemalja pokrivenih Programom, za saradnju i rad sa ciljem razvoja zajedničkih kulturnih aktivnosti u periodu od 3 do 5 godina.
•    Aplikanti: Aplikanti iz Srbije su ravnopravni učesnici Programa Kultura. Program je otvoren za sve vrste kulturnih operatera, ukoliko deluju kao neprofitne organizacije.
•    Finansiranje: Godišnja sredstva opredeljenja programom kreću se između 200.000 i 500.000 EUR, pri čemu učešće Programa ograničeno na najviše 50% opravdanih troškova.
•    Trajanje projekta: Najamnje 36, a najviše 60 meseci.
•    Rok za prijavu: 5. oktobar 2011. godine.
•    Internet adresa / email: http://eacea.ec.europa.eu/culture/funding/2011/call_strand_11_2011_en.php

Odgovarajuću dokumentaciju možete preuzeti i sa našeg sajta.

 

Izvor: Regionalna agencija za ekonomski razvoj

Poziv u okviru programa Kultura – linija 1.2.2 Projekti saradnje

EVROPSKA UNIJA

Poziv u okviru programa Kultura – linija 1.2.2 Projekti saradnje

•    Naslov programa: Program Kultura
•    Donator / institucija koja je objavila poziv: Evropska unija
•    Tema (ciljevi / prioriteti programa): Program Kultura je osnovan u cilju poboljšanja  oblasti kulture i kulturne baštine zajedničke za Evropljane, kroz razvoj aktivnosti saradnje među kulturnim operaterima iz zemalja pokrivenih Programom, u pogledu uspostavljanja evropskog državljanstva.

Program ima više linija, a ovaj poziv je objavljen u okviru linije 1.2.1 Cooperation projects. Poziv ima za cilj da podrži aktivnosti saradnje između najmanje 3 kulturna operatera koja dolaze iz najmanje 3 zemlje podržane Programom, u periodu ne dužem od dve godine.

•    Aplikanti: Aplikanti iz Srbije su ravnopravni učesnici Programa Kultura. Program je otvoren za sve vrste kulturnih operatera, ukoliko deluju kao neprofitne organizacije.
•    Finansiranje: Godišnja sredstva opredeljenja programom kreću se između 50.000 i 200.000 EUR, pri čemu učešće Programa ograničeno na najviše 50% opravdanih troškova.
•    Trajanje projekta: Najviše 24 meseca.
•    Rok za prijavu: 5. oktobar 2011. godine.
•    Internet adresa / email: http://eacea.ec.europa.eu/culture/funding/2011/call_strand_121_2011_en.php

Odgovarajuću dokumentaciju možete preuzeti i sa našeg sajta.

 

Izvor: Regionalna agencija za ekonomski razvoj

Poziv u okviru programa Kultura – linija 1.3.6 Evropski kulturni festivali

EVROPSKA UNIJA

Poziv u okviru programa Kultura – linija 1.3.6 Evropski kulturni festivali

•    Naslov programa: Program Kultura
•    Donator / institucija koja je objavila poziv: Evropska unija
•    Tema (ciljevi / prioriteti programa): Program Kultura je osnovan u cilju poboljšanja  oblasti kulture i kulturne baštine zajedničke za Evropljane, kroz razvoj aktivnosti saradnje među kulturnim operaterima iz zemalja pokrivenih Programom, u pogledu uspostavljanja evropskog državljanstva.

Program ima više linija, a ovaj poziv je objavljen u okviru linije 1.3.6 European cultural festivals. Cilj poziva jeste podrška kulturnim festivalima sa evropskom dimenzijom, a koji su saglasju sa opštim ciljevima Programa (mobilnost stručnjaka, cirkulacija poslova i međukulturni dijalog).

•    Aplikanti: Aplikanti iz Srbije su ravnopravni učesnici Programa Kultura. Program je otvoren za sve vrste kulturnih operatera, ukoliko deluju kao neprofitne organizacije.
•    Finansiranje: Maksimalni iznos granta je 100.000 EUR, pri čemu učešće Programa ograničeno na najviše 60% opravdanih troškova.
•    Trajanje projekta: Najviše 12 meseci.
•    Rok za prijavu: 3. novembar 2011. godine.
•    Internet adresa / email: http://eacea.ec.europa.eu/culture/funding/2011/call_strand_136_2011_en.php

Odgovarajuću dokumentaciju možete preuzeti i sa našeg sajta.

Izvor: Regionalna agnecija za ekonomski razvoj

Poziv u okviru programa Kultura – linija 3.2 projekti saradnje među organizacijama uključenim u analize kulturne politike

EVROPSKA UNIJA

Poziv u okviru programa Kultura – linija 3.2 projekti saradnje među organizacijama uključenim u analize kulturne politike

•    Naslov programa: Program Kultura
•    Donator / institucija koja je objavila poziv: Evropska unija
•    Tema (ciljevi / prioriteti programa): Program Kultura je osnovan u cilju poboljšanja  oblasti kulture i kulturne baštine zajedničke za Evropljane, kroz razvoj aktivnosti saradnje među kulturnim operaterima iz zemalja pokrivenih Programom, u pogledu uspostavljanja evropskog državljanstva.

Program ima više linija, a ovaj poziv je objavljen u okviru linije 3.2 – Cooperation projects between organisations involved in cultural policy analysis. Ovaj poziv ima za cilj da pruži podršku projektima saradnje između privatnih ili javnih organizacija (kao što su odeljenja (službe) za kulturu nacionalnih, regionalnih i lokalnih uprava, kulturne fondacije, službe univerziteta zadužene za oblast kulture, profesionalne organizacije i mreže) koje imaju direktna i praktična iskustva u analizama, ocenjivanju ili proceni uticaja kulturnih politika na lokalnom, regionalnom, nacionalnom i/ili evropskom nivou, a koje se odnose na jedan ili više ciljeva Evropske agende za kulturu:

  • Promocija kulturnih razlika i međukulturni dijalog
  • Promocija kulture kao katalizatora kreativnosti u okviru Lisabonske strategije za rast i radna mesta.
  • Promocija kulture kao vitalnog elementa u međunarodnim odnosima Unije, primenjujući UNESCO konvenciju zaštite i promocije raznolikosti kulturnih izraza

•    Aplikanti: Aplikanti iz Srbije su ravnopravni učesnici Programa Kultura. Program je otvoren za sve vrste kulturnih operatera, ukoliko deluju kao neprofitne organizacije.
•    Finansiranje: Maksimalni iznos granta je 120.000 EUR na godišnjem nivou, pri čemu učešće Programa ograničeno na najviše 60% opravdanih troškova.
•    Trajanje projekta: Najmanje 12 meseci, a najviše 24 meseca.
•    Rok za prijavu: 5. oktobar 2011. godine.
•    Internet adresa / email:    http://eacea.ec.europa.eu/culture/funding/2011/call_strand_32_2011_en.php

Odgovarajuću dokumentaciju možete preuzeti i sa našeg sajta.

Izvor: Regionalna agencija za ekonomski razvoj