Javni poziv za prijavu i učešće u realizaciji nagradnog konkursa

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA ENERGETIKU I MINERALNE SIROVINE Javni poziv za prijavu i učešće u realizaciji nagradnog konkursa na temu: ADAPTACIJA, DOGRADNjA, REKONSTRUKCIJA ILI REVITALIZACIJA  ŠKOLE U CILjU POBOLjŠANjA USLOVA RADA I ENERGETSKE EFIKASNOSTI Radovi treba da posluže razvijanju aktivnih metoda učenja/ nastave razvijanju sposobnosti za timski rad učenika razvijanjU takmičarskog duha, komunikativnosti, pravne i moralne […]

Nastavi

Konkurs za finansiranje projekta „Organizacija događaja u okviru OPEN DAYS- a 2010“

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA MEĐUREGIONALNU SARADNJU Konkurs za finansiranje projekta „Organizacija događaja u okviru OPEN DAYS- a 2010“ Pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu saradnju finansiraće u 2010. godini realizaciju projekta „Organizacije događaja u okviru OPEN DAYS-a 2010“ s ciljem promovisanja evropskih vrednosti i informisanja šire javnosti o agendi EVROPA -2020. Sredstva za konkurs obezbeđena su u iznosu […]

Nastavi

Konkurs za finansiranje organizovanja edukacija i radionica

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA MEĐUREGIONALNU SARADNJU Konkurs za finansiranje organizovanja edukacija i radionica za predstavnike javnog i civilnog sektora sa teritorije AP Vojvodine za proces programiranja i projektnog planiranja u okviru IPA programa prekogranične saradnje Pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu saradnju su-finansiraće organizovanje edukacija i radionica za predstavnike javnog i civilnog sektora sa teritorije AP Vojvodine za […]

Nastavi