Konkurs za dotacije nevladinim organizacijama i ostalim neprofitnim institucijama za razvoj turizma

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU Konkurs za dotacije nevladinim organizacijama i ostalim neprofitnim institucijama za razvoj turizma u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini u 2012. godini U cilju unapredjenja konkurentnosti vojvodjanske turističke ponude na domaćem i inostranom tržištu i podrške sektoru turizma, Pokrajinski sekretarijat za privredu sufinansiraće projekte razvoja turizma u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini u 2012. godini sa […]

Nastavi

Objavljen Treći poziv za prikupljanje predloga projekata HUSRB/1203

IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SARADNJE IZMEĐU MAĐARSKE I SRBIJE. Objavljen Treći poziv za prikupljanje predloga projekata HUSRB/1203 Nacionalna agencija za razvoj Republike Mađarske i Kancelarija za evropske integracije Vlade Republike Srbije objavljujuju treći javni Poziv za prikupljanje predloga projekata u okviru IPA programa prekogranične saradnje između Mađarske i Srbije. Šta je predmet Poziva? Na teritoriji obuhvaćenoj […]

Nastavi

Konkurs za su/finansiranje programa i projekata udruženja građana u oblasti socijalne politike

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU POLITIKU I DEMOGRAFIJU RASPISUJE Konkurs za sufinansiranje, odnosno finansiranje programa i projekata udruženja građana u oblasti socijalne politike i demografije u 2012. godini Prijavu na konkurs možete pronaći na sajtu Sekretarijata u meniju DOKUMENTI ili stavci glavnog menija Preuzimanje dokumenata/konkursi. Rok za podnošenje prijava je 20. mart 2012. godine. Link

Nastavi