Konkurs za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji

MINISTARSTVO RADA, ZAPOŠLJAVANJA I SOCIJALNE POLITIKE Poziv za podnošenje predloga projekata otvorenog konkursa za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike raspisuje javni poziv zainteresovanim socijalno – humanitarnim organizacijama da podnesu predloge projekta koji imaju za cilj unapređenje položaja osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji. Sredstva za navedeni […]

Nastavi

Bespovratna sredstva privrednim subjektima koji se bave proizvodnjom tekstila, prediva, kože i obuće

MINISTARSTVO RADA, ZAPOŠLJAVANJA I SOCIJALNE POLITIKE Glavni cilj projekta je da doprinese poboljšanju bezbednosti i zdravlja na radu u Srbiji. Kao krajnji rezultat, projektne aktivnosti će pozitivno doprineti smanjenju rizika po život zaposlenih i smanjenju broja povreda na radu i profesionalnih oboljenja. U okviru projekta, International Management Group i Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike […]

Nastavi

Konkurs za sufinansiranje projekata iz oblasti sporta i omladine

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA SPORT I OMLADINU Konkurs za sufinansiranje projekata iz oblasti sporta i omladine Pokrajinskom Skupštinskom odlukom o budžetu APV za 2013. godinu (“Službeni list AP Vojvodine”, broj 39/12) planirana su sredstva za sufinansiranje projekata iz oblasti sporta i omladine od interesa za AP Vojvodinu u ukupnom iznosu od 281.162.000,00 dinara. 1.    PODNOSIOCI ZAHTEVA […]

Nastavi